Poplatky za studium

Hlavně žádnou paniku

Přišel ti ze ZČU dopis, že ti byl vyměřený poplatek za studium? Zachovej chladnou hlavu a zjisti si, proč ti poplatek za studium vznikl a jak postupovat.

Tvé povinnosti v souvislosti s poplatky za studium:

  • Platit poplatky spojené se studiem.
  • Mít na Portálu uvedenou správnou adresu pro doručování.
  • Kontrolovat svůj školní e-mail.

Neplnění těchto povinností může být posouzeno jako disciplinární přestupek a může to vést až k vyloučení ze studia.

informace ve znakovém jazyce

Proč ZČU vybírá poplatky za studium?

ZČU má ze zákona (§ 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) povinnost vybírat poplatky za studium. Kromě zákona o vysokých školách to upravuje i směrnice rektora 19R/2013. ZČU v současnosti vybírá pouze poplatky za delší studium. Výše poplatků v akademickém roce 2023/2024 je stanovena v rozhodnutí rektora č. 7R/2023 na 27 942 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia.

informace ve znakovém jazyce

Kontakt

e-mail: poplatky@service.zcu.cz
tel. +420 377 631 350-9
FB @IPC.ZCU.CZ

Informační a poradenské centrum ZČU

Univerzitní 20
301 00 Plzeň
č. dveří UI 213

Provozní doba

Po – Čt 8:00 – 14:00