Co je IPC

V IPC ti rádi poradí

Informační a poradenské centrum ZČU, zkráceně IPC, je celouniverzitní pracoviště, které provozuje několik poraden pro studující. Ztrácíš se v informacích o vyplácení ubytovacích a sociálních stipendií nebo se tě týkají poplatky za studium?

Je v pohodě, necítit se někdy v pohodě

IPC zajišťuje komplexní systém studijních, sociálních, psychologických a právních služeb, kterých mohou studující využít. Zahraniční studující, kteří studují v českých studijních programech, mohou využít poradnu pro zahraniční studující. Samozřejmostí je také práce se studujícími se specifickými vzdělávacími potřebami.

Klubovny pro studující

IPC provozuje v centru Plzně klubovnu a coworking Kulturka ZČU. V kampusu na Borech najdeš B-room, o který se IPC stará společně s CIVem. Obě klubovny jsou často využívané pro pořádání workshopů a kulturních akcí pro studující.

Kontakt

Informační a poradenské centrum

e-mail: ipcentr@service.zcu.cz
tel. +420 377 631 350-9
FB @IPC.ZCU.CZ

Informační a poradenské centrum

Univerzitní 20
301 00 Plzeň
č. dveří UI 213

Provozní doba

Po – Čt 8:00 – 14:00