FAQ

aneb nejčastější dotazy studujících ZČU:

Studium

Co je to předzápis a jak probíhá?

Při předzápisu si předběžně volíš svůj rozvrh pro následující akademický rok. Organizaci předzápisu určuje prorektor. Konkrétní organizaci předzápisu na fakultě stanoví děkan v souladu. Předzápis probíhá on-line.

Kolik kreditů potřebuji pro postup do dalšího ročníku?

Pro postup do dalšího ročníku potřebuješ v prvním ročníku získat 40 kreditů. V dalším průběhu studia pak musíš získat vždy 80 kreditů za čtyři po sobě jdoucí semestry. V prváku si dej ještě pozor na to, abys za první semestr získal alespoň 20 kreditů. Kreditní hranice se mohou být na jednotlivých fakultách upraveny odlišně od Studijního a zkušebního řádu. Ověřit si to můžeš na webu fakulty a u své studijní referentky.

Jaký je rozdíl mezi A, B a C předměty?

„Áčka“ = povinné předměty, takže je musíš splnit.

„Béčka“= povinně volitelné předměty. Vybíráš si je sám z nabídky na tvé fakultě. Studijní plán ti určí minimální počet kreditů za B předměty nebo počet B předmětů, které musíš splnit.

„Céčka“= výběrové předměty. Spadají sem nejen jazykové předměty a kurzy, ale i tělák Vybírat můžeš se stovek předmětů vyučovaných na ZČU. Za celé studium si můžeš zapsat C předměty za maximálně 15 kreditů

Jak fungují propustky k předmětům?

Zápisovou propustku můžeš použít na béčkové a céčkové předměty když je nesplníš (nebo nechceš splnit, protože už máš dost kreditů). Propustek můžeš mít maximálně tolik, kolik let je standardní doba tvého studia. S žádostí o propustku nemusíš nikam chodit, na studijním to udělají automaticky. Pozor! Pokud je to předmět zakončený zkouškou, tak se ti započítává do průměru, jako bys dostal čtyřku.

Kde si mohu nechat potvrdit vypořádání závazků vůči ZČU?

Jestli nějaké závazky v knihovně nebo v menze máš, zjistíš na Portálu v záložce „Já“, „Další aplikace“, „Vypořádání studentů“. Pokud nemáš vůči ZČU žádné závazky, stačí zaběhnout za svou studijní referentkou a ta ti potvrzení vystaví. V případě, že máš na JUK („jednotné univerzitní konto“) nějaký zůstatek nebo někde dlužíš, je na výběr ze dvou možností. Můžeš zajít na pokladnu v menze, nebo vše vyřešit online.

Co mám dělat, když zapomenu svůj Orion login?

Navštiv HelpDesk v kampusu na Borech nebo v centru v Jungmanově ulici, kde ti vygenerují nové dočasné heslo. Doporučujeme zařídit si možnost změny hesla po telefonu, to pak stačí z pohodlí domova zavolat v provozní době na HelpDesk (+420 377 638 888) a máš to vyřešené.

Stipendia

Mám nárok na ubytovací stipendium, když bydlím na koleji?

Pravděpodobně ano! Na ubytovací stipendium má nárok každý student ZČU, který má trvalé bydliště mimo okres Plzeň – město, je to jeho první studium a nepřekročil standardní dobu studia.

Kdy se vyplácí stipendia?

Sociální a ubytovací stipendia se vyplácejí čtvrtletně. Termín výplaty pokaždé stanoví pan rektor svým rozhodnutím. Pokud se ti nechce neustále checkovat novou legislativu, sleduj Facebook IPC. O výplatě prospěchových a mimořádných stipendií se informuj na svém studijním oddělení.

Můžu změnit číslo účtu, na který mi chodí stipendia?

Můžeš. Dej si ale pozor na načasování. Číslo účtu je možné změnit nejpozději 10 dní před výplatním termínem, které najdeš v rozhodnutí rektora (nebo na našem FB @IPC.ZCU.CZ).

Budu dostávat stipendium, když přestoupím na jiný obor?

Bohužel nebudeš. Pokud se rozhodneš z jakéhokoli důvodu přestoupit na jiný obor, nárok na ubytovací stipendium ti na novém studijním oboru nevznikne.

Poplatky za studium

Jak se dozvím, že mám platit poplatky za studium?

Způsobů je hned několik. Ve chvíli, kdy ti je poplatek vyměřený, můžeš tuto informaci najít na Portálu v sekci „Moje studium“ a „Moje údaje“. Kromě toho ti IPC zašle poštou do vlastních rukou „Rozhodnutí ve věci vyměření poplatku za studium“.

Můžu se proti poplatkům odvolat? Pokud ano, jak?

Pokud ti přišlo „Rozhodnutí ve věci vyměření poplatků za studium“, můžeš do 30 dnů od převzetí dopisu podat odvolání. Z odvolání musí být patrné, zda žádáš o snížení či prominutí poplatku, nebo o posunutí splatnosti. Důvody, ke kterým se přihlíží, najdeš v příloze č. 2 Statutu ZČU. Určitě stojí za to, přijít se ohledně odvolání poradit do IPC.

Musím poplatek zaplatit celý najednou?

Nemusíš, poplatek můžeš zaplatit po částech. Dej si pozor, abys vždy při zadávání platby zadal/a správné údaje (číslo účtu, variabilní a specifický symbol), aby se platby správně spárovaly. Zda platba přišla, můžeš zkontrolovat na Portálu ZČU v záložce „Moje studium“ a podzáložce „Moje údaje“.

Kde si můžu ověřit, že byla částka připsána na účet?

Že došlo k uhrazení poplatku, si můžeš zkontrolovat u sebe na Portálu v sekci „Moje studium“ – „Moje údaje“. Pokud už nemáš přístup na Portál nebo pokud ani po několika pracovních dnech nevidíš na Portálu informaci o uhrazení, zavolej do IPC.

Zdravotní a sociální pojištění

Kdy si jako studující sám platím zdravotní pojištění?

Zdravotní pojištění si musíš začít hradit, pokud přesáhneš věk 26 let. To neplatí, když studuješ prezenčně doktorské studium; v tomto případě za tebe stát hradí pojištění po standardní dobu studia. Zdravotní si musíš platit, když se rozhodneš studium přerušit.

Jak je to s placením zdravotního a sociálního pojištění po dobu přerušeného studia?

Pokud máš přerušené studium, musíš si po tuto dobu platit zdravotní pojištění sám. Ve chvíli, kdy studium přerušíš, zajdi se zeptat na postup na tvoji zdravotní pojišťovnu. Sociální pojištění se ze zákona povinně platí jen ze zdanitelných příjmů. Přerušení studia na to nemá vliv.

Od kdy si musím začít platit zdravotní pojištění po ukončení studia?

Stát za sebe bude hradit pojištění až do konce následujícího měsíce (př.: V případě, že poslední státnice proběhla 3. června, jsi v ochranné lhůtě do 31. července a od 1. srpna ti vznikne povinnost hradit si zdravotní pojištění). O tom, že jsi studium ukončil, musíš do 8 dnů informovat svoji zdravotní pojišťovnu.

Zeptej se nás

Není zde odpověď na tvé dotazy? Neváhej a kontaktuj nás telefonicky, e-mailem, nebo nám můžeš napsat na Facebook či Instagram, kde reaguje naše Petra; odpoví ti nejpozději během dalšího pracovního dne.