Poradny

Poradíme, pomůžeme

IPC zajišťuje pro studenty ZČU ucelený systém poradenských služeb. Poradenští pracovníci ti mohou pomoci s orientací v určité problematice a s překonáváním nesnází, se kterými se můžeš setkat v osobním, studijním nebo profesním životě.

Cílová skupina klientů IPC:

 • uchazeči o studium na ZČU
 • stávající studenti ZČU
 • absolventi ZČU

Hlavní zásady při poskytování poradenských služeb:

 • rovný / nediskriminační přístup ke klientům, respektování osobnosti klienta
 • individuální přístup ke klientům
 • respektování potřeb klientů
 • respektování svobodné volby klientů
 • nestrannost a nezávislost
 • jednání vždy v zájmu klientů
 • aktivní spolupráce s dalšími (interními i externími) pracovišti
 • bezplatnost
 • striktní dodržování zásad ochrany zájmů klientů
 • respektování etických zásad práce poradenského pracovníka

Ke stažení:

Popis základních služeb a jejich standardů poskytovaných Informačním a poradenským centrem ZČU

Etický kodex pracovníků vysokoškolských poraden

Formulář vyřizování stížností na kvalitu a způsob poskytovaných poradenských služeb

Kontakt

e-mail: ipcentr@service.zcu.cz
tel. +420 377 631 350-9
FB @IPC.ZCU.CZ

Informační a poradenské centrum

Univerzitní 20
301 00 Plzeň
č. dveří UI 213