Studijní poradna

Přijď si pro radu

 Studijní poradenství je určeno zejména studentům ZČU a zaměřuje se na:

  • pomoc při orientaci při nástupu na vysokou školu,
  • seznámení se s prostředím vysoké školy,
  • pomoc při řešení studijních problémů v průběhu celého studia,
  • problematiku ubytovacích a sociálních stipendií,
  • poplatky za studium.

Studijní poradna se věnuje také uchazečům o studium na ZČU, které informuje o možnostech studia, přijímacích řízeních a přípravných kurzech. Během akademického roku spolupracuje s výchovnými poradci na středních školách v Plzeňském kraji.

informace ve znakovém jazyce

Chat poradna

Potřebuješ se zeptat na něco ohledně stipendií, poplatků a pod., ale máš to do Plzně daleko? Kromě e-mailu, telefonu a sociálních sítí je tu další možnost – chat.

Chat poradna funguje v úterý od 9:00 do 11:00 a ve čtvrtek od 12:00 do 14:00.

Pravidla chat poradny:

  • chat s jedním klientem trvá maximálně 15 minut,
  • poradce chatuje vždy jen s jedním klientem zárověň,
  • klient se může do poradny připojit jen 1x za den,
  • chatovat je možné vždy v předem stanovený čas a den
  • Nejsme-li online, využijte možnosti kontaktu prostřednictvím emailové poradny (ipcentr@service.zcu.cz).

Kompletní znění pravidel

Vstup do chatu najdeš v uvedené časy zde na webu v pravém dolním rohu.

Kontakt

e-mail: ipcentr@service.zcu.cz
tel. +420 377631350-9
FB @IPC.ZCU.CZ

Provozní doba poradny:


Konzultace probíhá na základě e-mailové dohody.