Studijní poradna

Přijď si pro radu

 Studijní poradenství je určeno zejména studentům ZČU a zaměřuje se na:

  • pomoc při orientaci při nástupu na vysokou školu,
  • seznámení se s prostředím vysoké školy,
  • pomoc při řešení studijních problémů v průběhu celého studia,
  • problematiku ubytovacích a sociálních stipendií,
  • poplatky za studium.

Studijní poradna se věnuje také uchazečům o studium na ZČU, které informuje o možnostech studia, přijímacích řízeních a přípravných kurzech. Během akademického roku spolupracuje s výchovnými poradci na středních školách v Plzeňském kraji.

informace ve znakovém jazyce

Kontakt

e-mail: ipcentr@service.zcu.cz
tel. +420 377631350-9
FB @IPC.ZCU.CZ

Provozní doba poradny:


Konzultace probíhá na základě e-mailové dohody.