Poplatky za delší studium

Prodlužuješ studium a nevíš, jestli budeš muset za studium platit?

Poplatky za delší studium upravuje zákon o vysokých školách v § 58 odst. 3.

Jak vzniká poplatková povinnost?

Povinnost platit poplatek za delší studium ti vznikne, pokud ve studijním programu studuješ déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok. Toto pravidlo se týká bakalářského, navazujícího magisterského i dlouhého magisterského studia.

Do doby rozhodné pro vznik poplatku se započítávají doby všech předchozích studií, které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb.

Nezapočítává se:

  • Souběžně probíhající studia se do „doby studia rozhodné pro vznik poplatku za studium“ započítávají pouze jednou.
  • Předchozí neúspěšná studia, po kterých byl řádně ukončen studijní program stejného typu (bakalářský, navazující či dlouhý magisterský).
  • Studium na soukromých vysokých školách.
  • Uznaná doba rodičovství.
informace ve znakovém jazyce

Kdy poplatek vzniká?

Poplatek je vždy vyměřen za každých dalších započatých šest měsíců studia, o které přetahuješ standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok. Toto období nemusí kopírovat semestr.

Poplatky a doba koronavirová

S výpočtem doby studia rozhodné pro vznik poplatků zamával koronavirus. V dubnu 2020 byl přijat zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů. Dle § 2 tohoto zákona se doba studia od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020 nezapočítává do doby studia rozhodné pro vznik poplatku za studium.