Splátkový kalendář

Nenechávej věci na poslední chvíli

Nevyšlo ti odvolání, nebo ti uplynula lhůta pro jeho podání? Víš, že nezvládneš splatit vyměřený poplatek v termínu splatnosti? Nezoufej! Můžeš si zažádat o splátkový kalendář.

Jak na žádost o splátkový kalendář?

  • Uhraď alespoň čtvrtinu poplatku.
  • Stáhni si formulář žádosti o splátkový kalendář a vyplň tam své jméno, příjmení, adresu, rodné číslo, osobní číslo a také číslo jednací rozhodnutí o vyměření poplatku a jeho datum vydání.
  • V žádosti uveď relevantní důvody, proč by ti měl být splátkový kalendář schválený (zejména tvé příjmy, výpisy z účtů apod.)
  • Kompletní žádost přines osobně do IPC, zašli ji doporučeně poštou, nebo datovou schránkou.

Na schválení splátkového kalendáře není právní nárok. Z žádosti musí být patrná snaha poplatek uhradit a schopnost ho splácet. Rektor může rozhodnout o jeho schválení, pokud jsou splněny tyto podmínky:

  • žádost neobsahuje žádné vady (je kompletní a vše je doložené),    
  • je podána před datem splatnosti poplatku,    
  • je uhrazena čtvrtina poplatku,
  • máš řádně uhrazené všechny předchozí poplatky.

Co bude potom?

Pokud uzavřeš se ZČU smlouvu o splátkovém kalendáři, máš poté povinnost hradit domluvenou částku bankovním převodem. Částka musí být na bankovní účet ZČU připsána nejpozději v den její splatnosti. Nedodržení splátkového kalendáře je spojeno s následnými sankcemi – dlužná částka bude vymáhána právní cestou prostřednictvím oprávněné osoby, kterou je advokátní kancelář. Studujícím již pak není zasílána žádná upomínka.

Pokud potřebuješ poradit se žádostí o splátkový kalendář, nebo máš jakékoli jiné dotazy ohledně poplatků za studium, obrať se na tým IPC.

Ke stažení

Formulář žádosti o splátkový kalendář

Kontakt

e-mail: poplatky@service.zcu.cz
tel. +420 377 631 350-9
FB @IPC.ZCU.CZ