Studijní oddělení

Zajdi si pro radu na studijní

Studium na vejšce ti výrazně usnadní tvá studijní referentka. Vystaví ti potvrzení o studiu a poradí ti, jak se zorientovat ve studijních plánech. Pomohou ti vyřešit jakýkoli problém týkající se studia na tvé fakultě.

Kontakty na jednotlivá studijní oddělení

Pomohou ti i v IPC

Kromě studijních oddělení funguje na univerzitě také Informační a poradenské centrum ZČU. IPC má pod palcem hned několik poraden, např. psychologickou, právní, zahraniční nebo poradnu pro studující se spefickými potřebami. V gesci IPC je také agenda poplatků za studium a výplata stipendií.