Studijní a zkušební řád

Studijní řád musíš znát!

Kredity, zápisy, zkoušky, uznání předmětů, hodnocení studia, kvalifikační práce, přerušení studia. To je jen zlomek pojmů, které by měl každý studující znát, protože se s nimi budeš během studia setkávat každý den.

Předpisy na ZČU

Na ZČU existuje více než desítka vnitřních předpisů, se kterými by ses měl seznámit. Nejdůležitější z nich je Statut ZČU, který v čl. 4 obsahuje výčet vnitřních předpisů, které upravují dílčí záležitosti. Mezi nimi je i Studijní a zkušební řád. Na jednotlivých fakultách pak mohou být tyto předpisy upřesněny vnitřními normami. Upřesňující vnitřní předpisy nebo vnitřní normy nesmí ukládat studentům více povinností nebo omezení než samotný Studijní a zkušební řád.

Fér prostředí

Cílem ZČU je rozvíjet důvěryhodné univerzitní prostředí, proto byl vydán nový etický kodex. Jeho hlavním účelem je vymezit a podporovat žádoucí etické standardy chování zaměstnance a studenta univerzity ke kolegům, spolupracujícím organizacím i širší veřejnosti.