Portál ZČU

Orientuj se v Portálu

Portál je studijní informační systém ZČU, který zastřešuje různé klíčové aplikace v běžném životě univerzity, např. IS/STAG a Courseware, a je přístupný z jakékoliv sítě.

Co vše najdeš v Portálu

  • rozvrh,
  • známky a zápočty,
  • zápisy na zkoušky a zápočty,
  • své osobní údaje a pohledávky vůči škole,
  • stipendia,
  • předpisy a zápisy ad.

Pro přihlášení potřebuješ znát svůj Orion login. Pokud nevíš, jak s Portálem pracovat nebo se chceš o tomto užitečném elektronickém úložišti informací dozvědět více, prohlídni si webovky IS/STAG Helpcentrum nebo se obrať na tým CIVu. Ke svému rozvrhu a známkám máš přístup i v mobilní aplikaci Student ZČU.

Courseware

Courseware je součást Portálu ZČU (v sekci Předměty) a obsahuje studijní podklady k více než 3000 předmětům. Na jednom místě tam najdeš veškeré informace a materiály používané v rámci výuky na ZČU.

Kontakt

Centrum informatizace a výpočetní techniky

e-mail: operator@service.zcu.cz
tel: +420 377 638 888

helpdesk.zcu.cz

Hlavní sídlo a HelpDesk

Univerzitní 20
301 00 Plzeň
č. dveří UI 205

Provozní doba

Po – Pá 7:00 – 20:00

HelpDesk v centru města

Jungmannova 1
301 00 Plzeň
č. dveří JJ 108

Provozní doba

Po – Pá 8:00 – 14:00