Služby pro studující se SP

Jaké služby ZČU studujícím se SP nabízí?

Na ZČU zajišťuje podpůrné a poradenské služby pro studující se specifickými potřebami Informační a poradenské centrum (IPC).

Jedná se o:

 • Modifikaci studijního plánu (individuální zkoušení, nabídka mimořádných konzultačních hodin, individuální předzápis předmětu apod.).
 • Poradenskou činnost.
 • Studijní asistenci, která může být poskytnuta formou prostorové orientace, jednorázové, příležitostné či pravidelné studijní asistence a technické asistence. V nabídce je také možnost doučování (individuálních konzultací) a účasti v adaptačních a vyrovnávacích kurzech.
 • Diagnostiku SPU a funkční diagnostiku, jejímž cílem je posouzení minimálních kompetencí studenta a nastavení kompenzací vedoucích k úspěšnému studiu.
 • Zpracování studijní literatury, kdy jde o zpracování do formátu, se kterým se studentovi dobře pracuje (editovatelný či needitovatelný textový dokument, audiodokument nebo videodokument).
 • Půjčovnu kompenzačních pomůcek, kterou mohou využívat studenti SP. V nabídce jsou např. diktafony, tablety, indukční smyčka, notebook a další.
 • Jazykové korektury českých textů, které se týkají především kvalifikačních prací, případně psaných prací většího rozsahu.
 • Zapisovatelský servis, při kterém je vytvořen elektronický dokument v průběhu výuky.
 • Sportovní aktivity, na kterých IPC spolupracuje společně s Katedrou tělesné výchovy a sportu. Jedná se o Kurz zdravotní tělesné výchovy, jenž je určen pro zdravotně hendikepované studenty. Výuka je zaměřena na ovlivňování zdravotně oslabeného organismu, a to z hlediska preventivního, kompenzačního a regeneračního.
 • Ubytování a stravování na kolejích a menzách. Ubytování je zajištěno v bezbariérových pokojích, které studenti mohou získat, i když bydlí nedaleko Plzně. Menza na Borech sice není plně bezbariérová, ale je možné domluvit s paní Honomichlovou (honomi@skm.zcu.cz) někoho z personálu na asistenci, nebo zajistit donášku jídla. S asistencí je přístupná i druhá menza v budově Kollárova.
 • Zahraniční mobility, zejména v rámci programu Erasmus, kdy si studenti SP mohou žádat o speciální grant Národní agentury evropských vzdělávacích programů. Stáž lze realizovat také v rámci dalších programů – např. stipendií Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, CEEPUS, OSF apod. Další informace k těmto projektům viz. International Office.

Služby pro uchazeče o studium

Pokud jsi osobou se specifickými potřebami a máš zájem studovat na ZČU, tak se obrať na IPC. Zajistí ti úpravu přijímacího řízení (např. zajistí, aby se konala v bezbariérových prostorách, zajistí přístup asistenta či asistenčního psa k přijímací zkoušce, či využití kompenzačních pomůcek).

Ke stažení:

Pravidla využití asistenční služby

Pravidla doučování

Pravidla diagnostiky SPU a funkční diagnostiky

Pravidla zpracování studijní literatury

Pravidla využití kompenzačních pomůcek

Pravidla pro provedení jazykové korektury

Pravidla pro využití služby zapisovatelského servisu

Kontakt

Bc. Pavla Hrabačková

e-mail: hrabacko@rek.zcu.cz
tel: +420 377 631 350

Mgr. Jana Krunclová

e-mail: hruskja@rek.zcu.cz
tel: +420 377 631 352

Informační a poradenské centrum

Univerzitní 20
301 00 Plzeň

Provozní doba

Po předchozí domluvě.