Registrace studentů s SP

Jsi student či uchazeč se specifickými potřebami? Tak pokračuj ve čtení.

Pokud jsi student se specifickými potřebami či uchazeč o studium na ZČU a chceš využívat služby Informačního a poradenského centra (IPC) určené pro studenty SP (např. asistenční služby, půjčovnu kompenzačních pomůcek, využívat digitální knihovnu apod.), je nutné se zaregistrovat.

informace ve znakovém jazyce

Postup registrace:

  • Kontaktuj IPC, kde ti sdělí další informace o systému podpory.
  • Dohodni si v IPC termín pro provedení funkční diagnostiky. Před zahájením diagnostiky tě seznámí s “Poučením k podpoře studia osob se specifickými potřebami”.
  • Předlož originál nebo ověřenou kopii dokladu (lékařská zpráva, doklad o zdravotním postižení, doklad o invaliditě, zpráva z předchozí diagnostiky specifických poruch učení). Nesmí být starší než 2 roky.
  • Pokud máš starší doklad, musíš si zajistit aktuální zprávu či podstoupit vyšetření prováděné externím pracovištěm nebo odborným pracovníkem ZČU pomocí diagnostického nástroje.
  • Po provedené funkční diagnostice podáš ve spolupráci s IPC žádost o zařazení do systému studia osob se specifickými potřebami a popis doporučeného didaktického přístupu.
  • Žádost obsahuje návrh opatření, poskytovaných služeb a přístupu ze strany vyučujících (modifikace studijního plánu).
  • Žádost dostaneš v IPC ve dvou vyhotoveních (jednu odevzdáš na studijním, kde si ji uloží, druhá slouží pro další komunikaci s vyučujícími).
  • Konečné rozhodnutí o akceptaci návrhu opatření je na fakultě (pověřenou osobou je ve většině případů proděkan pro studijní záležitosti).
  • IPC slouží následně jako koordinátor zavedení opatření, komunikuje dále jak s fakultou/jednotlivými vyučujícími, tak i s tebou.
  • Návrh opatření platí min. po dobu jednoho semestru, v případě potřeby (např. z důvodu změny zdravotního stavu) se návrh pro další semestr může upravit.

Registrace je dobrovolná a nezavazuješ se s ní, že budeš služeb IPC využívat. Svou registraci můžeš kdykoliv zrušit.

Kdy se můžeš registrovat?

Registraci můžeš provést kdykoli v průběhu přijímacího řízení i studia. Je ale třeba si uvědomit, že některé služby není možné začít realizovat v průběhu semestru (především modifikaci přijímacího řízení a modifikaci studijního plánu). IPC doporučuje všem zájemcům, aby se obrátili na IPC vždy před začátkem semestru nebo akademického roku.

Kontakt

Bc. Pavla Hrabačková

e-mail: hrabacko@rek.zcu.cz
tel: +420 377 631 350

Mgr. Jana Krunclová

e-mail: hruskja@rek.zcu.cz
tel: +420 377 631 352

Informační a poradenské centrum
Univerzitní 20
301 00 Plzeň

Provozní doba:

Po předchozí domluvě.