Kdo je student se specifickými potřebami

Systém podpory pro studenty se specifickými potřebami zajišťuje na ZČU Informační a poradenské centrum.

Zaměřuje se na osoby se specifickými potřebami:

  • osoba s pohybovým postižením,
  • osoba s postižením zraku,
  • osoba s postižením sluchu,
  •  osoba se specifickou poruchou učení,
  • osoba s poruchou autistického spektra,
  • osoba s jinými obtížemi – osoba s psychickou poruchou či onemocněním (vč. neautistických neurovývojových poruch, tj. narušení jazykových, řečových a jiných komunikačních schopností) nebo osoba s chronickým somatickým onemocněním.

Komu dalšímu je poradna určená?

Klienty poradny pro studenty se specifickými potřebami mohou být:

  • uchazeči o studium na ZČU,
  • studenti ZČU,
  • absolventi ZČU.

Kontakt

Bc. Pavla Hrabačková

e-mail: hrabacko@rek.zcu.cz
tel: +420 377 631 350

Mgr. Jana Krunclová

e-mail: hruskja@rek.zcu.cz
tel: +420 377 631 352

Informační a poradenské centrum
Univerzitní 20
301 00 Plzeň

Provozní doba:

Po předchozí domluvě.