Studentské otazníky
Blog, Život na ZČU

Studentské spolky pomocné

Image

I když to zejména při nástupu na vysokou školu málokdy tušíš, existuje okolo tebe doslova spousta studentských sdružení, klubů a spolků.

Každý se zaměřuje na něco specifického, ať už je to podnikání, vedení debaty, organizaci kulturních akcí, stavění formule nebo třeba i pomoc ostatním studentům v tom, aby jejich dny strávené na univerzitě byly příjemné a úspěšně zakončené. Byl by div, kdyby se ti aktivity nějakého uskupení nezalíbily a stejně tak by se asi každý podivil, kdyby se během tvého studia nevyskytla aspoň jedna potíž. Abys věděl, kde a jak případné své studijní trable řešit, představím ti v následujícím článku tři organizace, které ti mohou výrazně usnadnit život.

Koordinátoři FEL

Fakulta elektrotechnická má v současné době svou samostatnou skupinu studentů s průřezem všemi možnými ročníky zaměřenou především na pomoc nově nastupujícím studentům prvních ročníků. Pokud jsi z výše zmíněné fakulty a trápí tě jakýkoliv problém, je možné se na ně obrátit. Když si koordinátoři nebudou vědět rady, odkáží tě na někoho povolanějšího. Jak se říká: Líná huba, holé neštěstí. Kdo se nezeptá, nic neví, a přesně této nevědomosti se snaží za pomoci svých zkušeností členové spolku zamezit.

A pokud si myslíš, že jsi úspěšným studentem, který se vyzná ve složitém běhu školy, fakulty a kateder, můžeš se přidat do jejich řad a zapojit se do organizace různých workshopů, interaktivních přednášek, pohovorů a diskusí. Kromě toho mají tito ostřílení feláci prsty i v jiných celouniverzitních akcích, jakými jsou například ZČUch nebo Rok jedna.

Image

Jeden ze zajímavých workshopů pořádaných spolkem KOOFEL

Koordinátoři FST

V bledě modrém funguje podobná skupina i na Fakultě strojní. Studentům strojárny pomůže jak s dotazy týkajících se běhu univerzity (to jsou například zápisy, jak se vlastně zorientovat v tom složitém systému zvaném Portál a podobné důležité věci), ale stejně tak se s nimi lze poradit o studiu jako takovém. Tím mám na mysli užitečné tipy na předměty, které si zapsat a které kvůli obtížnosti raději ne,a podobné tajné informace, které se fakultou jen šuškají. I v tom ohledu určitě velmi oceníš jejich pestré složení napříč všemi ročníky a obory fakulty. Pokud tě zajímá, jak je najít či kontaktovat, podívej se na jejich facebookovou stránku. Na daném profilu najdeš aktuální informace o dění na fakultě i univerzitě, momentálně platných nařízeních a vůbec o všem, co se hodí vědět.

Image

Student Support Centre

Není to tak úplně klasický studentský spolek, ale studenti v něm hrají velkou roli. Je to jakési sdružení pod záštitou Fakulty aplikovaných věd. Tato bezplatná pomoc je už velmi konkrétní a cílená – především na matematiku, programování a mechaniku. A může o ni požádat kdokoliv – ať už je to student technických oborů z kampusu, nebo třeba budoucí pedagog, který si základní vysokoškolskou matematikou musí rovněž projít. Jednoduše stačí požádat, domluvit si schůzku a někdo z vyššího ročníku, kdo absolvoval úspěšně výše zmíněné předměty, ti pomůže formou osobní konzultace či tě jen postrčí v řešení tvého problému. Nesporná výhoda je, že problematickou látku uslyšíš znovu z jiné stránky a dost možná tobě bližšího pohledu studenta, který byl ještě před nedávnem v tvé kůži. Od časů zavřených škol funguje tato skupina i ve virtuálním prostoru, což je určitě v nejisté době bonusem.

Další možností je stát se jedním z takzvaných tutorů a trochu si přivydělat. Pokud procházíš s výbornými známkami a umíš své znalosti a zkušenosti předat i ostatním, mohla by to pro tebe být dobrá brigáda. Všechny takové a další informace se samozřejmě dozvíš na jejich webu

Padák

Tento zajímavý název pod sebou ukrývá velmi specificky zaměřenou mentorskou skupinu fungující na univerzitě pod rektorátním pracovištěm IPC. Jedná se o uskupení studentů a zaměstnankyň IPC, které si klade za cíl informovat a spojovat studenty se specifickými potřebami. O čem? O všech možnostech, které jsou ti k dispozici, pokud nějaké takové potřeby máš. Tým Padáku spravuje Facebookovou skupinu, do které je však nutné o členství zažádat.

Buddy systém UWB

Zde asi nikdo nepomůže tobě, ale pokud máš zájem pomáhat sám, je to pro tebe šance. Takzvaný buddík pomáhá cizím studentům, kteří přicestovali v rámci projektu Erasmus. Není to však jen pomoc s administrativou, ale i s volnočasovým vyžitím. Někdo z ciziny přece neví, do kterého klubu zajít a kde si co užít. Tam také přichází na řadu tvá role spolu s možností navázat nová dobrá přátelství.

Svépomocná a podpůrná skupina

Skupiny kladoucí si za cíl pomoci destigmatizovat studentům jejich přímé problémy týkající se duševního zdraví fungují v rámci projektu PODUZ.  Podpůrnou skupinu povedou studentky zaškolené odborným poradcem Markem Rubriciusem. Svépomocná skupina je pak seskupení osob, které prochází podobnými problémy a vzájemné sdílení a porozumění může být klíčem na cestě k zotavení. Co přesně lze na setkáních skupin řešit? Může se jednat o pomoc při řešení následků (deprese, syndrom vyhoření a podobné záležitosti); možná důležitější je ale skutečnost, že nás někdo další slyší a že na to nejsme sami. Jedinou nepříjemností by mohlo být zjištění, že svůj provoz plánují tyto skupiny zahájit až v září letošního roku (2022). Věřím však, že to bude stát za to.

Závěrem

Studentské spolky jsou živé, a jako všechno živé se rodí a zanikají. Je to tak, ať se vám to líbí nebo ne. A přesně proto  poslední informaci předložím opatrně a s jistým vzdáním se zodpovědnosti. Zde je pro zájemce užitečný odkaz, kde je k prozkoumání spousta materiálů, co se studentských spolků týče. Tematická brožurka či video-prezentace ti možná pomohou v objevování, budeš mít pak jasnější představu o tom, jaké příležitosti a výzvy tě čekají v rámci všemožných studentských organizací na naší univerzitě. Nenech se však zlákat předčasně a nejprve si ověř, že právě ta tebou vybraná organizace stále funguje.

Pokračujte ve čtení