Studentské otazníky
Blog, Život na ZČU

ZČUch LIVE: ČAS

Sčuchnout se zatím stále nemůžeme, ale ZČUchnout se díky týmu Informačního a poradenského centra lze! 

ZČUch LIVE je série online workshopů, která zprostředkovává studentům setkávání s kolegy napříč fakultami a věnuje se pokaždé určitému tématu. Navazuje volně na loňské „ZČUchy”, během nichž představovaly jednotlivé studentské spolky svoji činnost. Vzhledem k nepříznivé pandemické situaci museli organizátoři zčuchování letos přesunout do virtuálního prostoru, konkrétně na platformu Zoom. 

Hlavním tématem prvního letošního ZČUch LIVE byl ČAS. Akce se uskutečnila ve čtvrtek 7. dubna 2021 a odstartovala v 17:00 pod vedením moderátorky Terezy Sváškové. Na rozehřátí a rozproudění asi třiceti účastníků byla na začátek zvolena interaktivní lepítková metoda, kdy moderátorka vždy položila otázku a ostatní pomocí barevných štítků lepili své odpovědi do sdíleného dokumentu. Musím říct, že to na uvolnění atmosféry byl dobře zvolený tah. 

Následně odstartovaly čtyři různě zaměřené přednášky ve čtyřech breakout roomech, a to ve dvou kolech po sobě. Bylo tedy možné vyslechnout pouze dvě přednášky z celkového počtu (každá přednáška trvala patnáct minut). Konkrétně se o své zkušenosti s time managementem podělila etnoložka a ekonomka Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA, která se do širokého povědomí veřejnosti dostala především díky jejímu zájmu o vězeňskou tématiku a s tím spojenou publikací Tělo za katrem. Na ZČU působí Ing. Lochmannová jako proděkanka FZS ZČU a také jako vyučující na FST ZČU. V breakout roomu číslo dva pak přednášela o aplikacích, které šetří čas, kariérová poradkyně Mgr. Hana Maříková. Breakout room číslo tři patřil doc. Mgr. Šimonu Kosovi, Ph.D., který hovořil na téma čas ve fyzice. Pan docent Kos působí jako vědecko-výzkumný pracovník na katedře fyziky Fakulty aplikovaných věd ZČU a je spoluautor třiceti čtyř vědeckých prací publikovaných v zahraničí. V poslední, ale neméně zajímavé roomce, proběhlo povídaní o čase v umění, resp. o modifikacích uměleckých historických směrů, které lze vysledovat i v současné české tvorbě, pod vedením MgA. Evy Šindelářové. MgA. Šindelářová pracuje jako asistentka oboru Nová média na FDULS ZČU a ve své volné tvorbě se věnuje především malbě s přesahy do jiných médií. 

Pozvaní hosté zapáleně hovořili o času z jejich perspektivy a mnohdy se s námi podělili o velmi praktické tipy. Naporcovat slona? Sníst žábu? Nahlížet na umělecká díla z širšího úhlu pohledu? Žádný problém (teoreticky)! Podrobnější informace o samotných přednáškách přináší článek od Katky.

Závěrem jsme společně akci zhodnotili opět „lepítkovou metodou” a shodli jsme se, že by mělo být pokračování co nejdříve. Jestli tě tento report z akce nalákal a příště by ses chtěl/a příštího ZČUchu LIVE nebo podobné akce zúčastnit, tak určitě sleduj facebook IPC ZČU a facebook Rok jedna, tam pozvánky jistě s předstihem najdeš. Tak neztrácej ČAS a běž raději hned zjistit, co se pro tebe v budoucnosti chystá!

Pokračujte ve čtení