Studentské otazníky
Blog, Objev Plzeňsko

Tuten vošouch, nastevřít okno… Jak se dorozumět v Plzni?

Image

Plzeňákům se občas stává, že jim jinde nerozumí. Máš s tím zkušenost? Nezoufej. Tudlecto se dá vysvětlit.

Každá oblast je svým vyjadřováním typická. Na většině území Čech v nespisovné rovině převládá tzv. obecná čeština. Ta se ale v našem regionu výrazně překrývá s mluvou, která je pro Plzeňsko typická. Jiný kraj, jiný mrav. Čím jsme tak odlišní?

Tuta, tuten, tutady

Tuto (pardon, toto) vyjádření nelze v Plzni přeslechnout. Ukazovací zájmena se často používají s předponou tu-, někdy dokonce tů-. Není proto daleko od pravdy, když řekneme, že po republice kolují příběhy, jak Plzeňáci tůtají. 

Já osobně mám s těmito plzeňskými tvary nezapomenutelnou zkušenost. Když jsem přišel do Plzně studovat, zavítali jsme s kamarádem, který také pochází odjinud, do jedné restaurace a chtěli si objednat burger. Zaujalo nás, že jeden z nich se v jídelním lístku jmenoval tuten burger. Nedošlo nám, že jde o plzeňské nářečí, a tak jsme název četli i anglicky – /tjútn burgr/. Až po čase nám došlo, s čím máme tu čest.

Copa to tu je?

Nebo ještě kdepa či kudypa? Tázací zájmena a některá příslovce skutečně bývají zakončená na -pa. Nelze se pak divit, že někdo vyjádří údiv, kdopa to přišel, jakýpa máme problém, případně dokonce kampa to jdeme.

Dědovo garáž, Martinovo přítelkyně, učitelovo zápisník

Nejde jen o plzeňské nářečí, ale pro náš region je typické, že přivlastňovací přídavná jména končí na -ovo, neřešíme ani jmenný rod. Zápisník by měl být učitelův a přítelkyně Martinova. Proč si s tím ale lámat hlavu. Střední rod využijeme vždy a žádné zbytečné zdržování. 

Dej slepicom

Mnohdy se tvrdí, že nářečí už jsou tak snadno rozlišitelná jako dříve. Zejména na vesnicích ale výše uvedené vyjádření stále můžeme slyšet. Mluvíme o tom, že 3. a 6. pád podstatných jmen je často zakončen právě na koncovku -om.

Plzeňský slovník

Někdy se prostě ale využívají zcela odlišná slova. Na závěr si pojďme uvést 10 z nich a přeložme je do spisovné češtiny.

Dýl = později

Fláknout = praštit

Kulík = kolíček na prádlo

Nastevřít = trochu otevřít (okno, dveře, poklopec), ale opravdu jen trochu (někdy je to i lepší)

Paňár = zlobivé dítě, možná docela zmetek

Pentilka = žádná lentilka, ale mikrotužka

Pocem = pojď sem

Prubnout = vyzkoušet

Trajdat = toulat se

Vošouch = nic sexistického, jen bramborák

Další výrazy včetně místopisných slovíček lze nalézt v Plzeňsko-českém slovníku od Jana Hajšmana.

Image

Úvodní foto: zdroj společnost OneBerg

Pokračujte ve čtení