Studentské otazníky
Blog, Život na ZČU

Spolky cestovní

Image

Dnes si budeme povídat o studentských spolcích, které fungují na mezinárodní úrovni a nabízejí ti možnost vycestovat do velké škály zemí, poznat tamní kultury a způsob života.

Často kladou důraz i na to, abys ty sám byl světu prospěšný. Většinou nemají nejskromnější cíle; na srdci jim leží například celosvětové blaho. Tato vize se promítá i do nabídky aktivit a důvěry, že investovaný čas se vrátí, neboť se můžeš díky členství stát člověkem, který bude mít přehled a nebude se bezhlavě vrhat do nesmyslů, člověkem, který bude součástí lepšího světa.

AEGEE

Tato organizace si vysloužila první místo v našem povídání pro svou vstřícnost a jednoduchost (*aneb můj subjektivní dojem*). Zde se studenti vzájemně sdružují, aby se bavili. Samozřejmě nejen proto, ale není to zanedbatelná část jejich úkolu.

Další povinností je samozřejmě organizace a řízení akcí či různých workshopů pro ostatní studenty. Připrav se, že budeš také komunikovat v cizích jazycích a představovat své okolí cizincům navštívivším nás taktéž v rámci AEGEE. Takže pokud se chceš v něčem podobném nenásilně zdokonalit, je to vhodné místo pro tebe. Pokud chceš však jen využít jejich služeb, není to žádný problém. Studenti mohou díky spolku levně a snadno vycestovat do všemožných států Evropy a prostřednictvím tamních partnerských poboček je poznat z pohledu místních (opět můžeme poukázat na workshopy a podobné události).

Image

AIESEC

Jedna z největších studentských organizací světa. Čím se může pochlubit? Určitě svým precizně nastaveným fungováním, svým během a vytrvalostí, se kterou se již dlouhá léta dere vpřed.Tato organizace se zaměřuje především na osobnostní rozvoj svých členů. Ty jsi ta přidaná hodnota, kterou svět dostává. Pokud však již samolibě jásáš, možná raději chvilku vydrž a čti dál.

Nejde totiž primárně tolik o to, aby ses ty sám měl lépe. AIESEC se zaměřuje na vedení, potažmo výchovu mládeže. Logicky – pokud chcete změnit svět, je třeba začít u kořenů. Samozřejmě se vše odehrává v mezinárodním prostředí, a to skutečně hladce už jen proto, že zázemí má tato organizace v obdivuhodných 126 zemích. 

Jeden z velkých a důležitých projektů je EDISON, v jehož rámci se právě studenti z AIESECu snaží přivést stážisty z celého světa k nám, aby prezentovali svou kulturu, svou zemi a své zvyky na základních i středních školách. Žáci se tak dostávají do kontaktu takřka s vrstevníky z jiných zemí a získávají jakýsi vhled do ostatních koutů světa.

Dále je možné se podílet se na práci ve start-upech. Zde se každý nápad vítá, zároveň na tobě ale leží i velká zodpovědnost. Zkušenosti jsou nedocenitelné, avšak musíš se připravit i na smutnější konce – se start-upy se pojí velké riziko, a tudíž častý konec v bankrotu. Nemusíš se však bát, nebude to tvůj bankrot!

Image

IAESTE

Tito studenti vidí v provázanosti světa a ve sblížení mladých lidí napříč národy šanci na postupné vybudování světového míru. Mohlo by se to zdát jako utopie, ale možná na tom něco je. (iaeste.png)

U tohoto loga bychom se mohli na chviličku pozastavit a snad i dovysvětlit vznik cílů tohoto spolku. Historie IAESTE sahá až do poválečných let a s tím se pojí i právě ona spásná myšlenka. V tehdejší době byl strach z další války velký a snaha udržet mír nemenší. I proto se často ve znacích organizací vznikajících v těchto letech vyskytuje právě motiv zeměkoule jako symbolu jednoty a sounáležitosti. Můžeme si tak všimnou určité podoby například s logem OSN.

Image

Ale abychom se odlepili od filozofické roviny – pod záštitou této organizace se můžeš vydat do světa na placené odborné stáže, které ti v budoucí kariéře zcela jistě nějaký ten plusový bod přidají. Zpravidla se jedná o stáže v technických oborech, přičemž délka stáží se pohybuje mezi čtvrt až celým rokem. Neméně jako na světový mír se totiž tito studenti zaměřují i na tebe a rozvoj tvých osobních dovedností a zkušeností. Snad doufají, že se jim to vrátí, že i ty budeš tím jedním malým krůčkem, který pomůže spasit svět.

Buddy systém UWB

Zde už možná maličko odbočíme – toto není nic takového, že bys mohl někam cestovat. Pokud se však o cestování zajímáš, určitě ti něco říká projekt Erasmus. No a určitě je ti jasné, že když přijedeš do cizí země, potřebuješ někoho, kdo ti pomůže a trošku se o tebe postará. A to přesně dělají buddíci.

Stát se buddíkem (ne, nemá to nic společného s ranním vstáváním) se může stát každý student univerzity. Kdo to vlastně je a proč bys to měl dělat? Takzvaný buddy je jakýsi průvodce cizího studenta naším krajem a především univerzitou co se týče administrativy, ale také zábavy, tedy studentským životem se vším, co k němu tady patří. Na oplátku je ti slíbeno zlepšení jazykových dovedností, získání nových zkušeností a přátel a v neposlední řadě i dva bonusové kredity, pokud bys jich ještě neměl dost. Ale co já o tom budu povídat, když Káťa o tom ví mnohem víc

Pokračujte ve čtení