Studentské otazníky
Blog, Tipy & triky

Citace, citace, citace

Image

Každého studenta, který to myslí se studiem na vysoké škole vážně, nevyhnutelně čeká psaní kvalifikační práce. A při jejím psaní téměř jistě musí čerpat z jiných prací a knih. A protože základní pravidlo zní: „Každá, byť jen parafrázovaná, informace převzatá z jiného díla musí být správně ocitována“, hrají citace při psaní takových prací velmi důležitou roli.

Ocitování práce se může zdát velmi komplikované především proto, že samotná povinnost ocitovat text vůbec neříká, jakým způsobem je potřeba zdroje a reference uvést. Ať už si vybereš jakýkoliv formát citací, je vždy nezbytné ho držet v celém textu konzistentně.

Styly citací

Aby citování textu nebyla čirá anarchie, existují předepsané normy pro různá formátování, například styl APA (American Psychological Association), MLA (Modern Language Association) a další. V zadání práce můžeš mít předepsaný jeden z takových formátů, aby se držela jednotnost napříč pracemi například v rámci jedné katedry, nebo si jeden z formátů můžeš vybrat dobrovolně.

Styly se od sebe liší v zásadě ve dvou věcech – ve formátování odkazů v rámci textu a ve formátu výpisu referencí (bibliografie) na konci práce. Některé styly předepisují použití numerických odkazů ([1], [3]) – tak jsou citovány třeba texty na Wikipedii, používají se především v pracech v technických oborech. Druhou možností je použití jména autora a roku, případně jiných informací (Simpson, 2010). Od zvoleného formátu se pak odvíjí řazení zdrojů v bibliografii na konci práce. Některé styly řadí zdroje podle příjmení autora, některé podle data vydání práce, některé podle toho, v jakém pořadí byly použity v dané práci, atd.

Pro mnohé autory je při citování online zdrojů nedocenitelný systém DOI (Digital object indentifier). Jedná se o virtuální kartotéku, řídící se mezinárodní normou, jež identifikuje libovolný online materiál pevnou adresou. Proč jako odkaz na zdroj uvádět nějakou DOI adresu a ne přímo adresu daného dokumentu? Jeden z důvodů je určitá jednotnost formátu odkazů – rozhodně vypadá lépe, když všechny odkazy mají stejný formát. Ještě větší výhodou je to, že pokud se změní úložiště dokumentu (autor ho přesune na jiný web), zpravidla je upraven odkaz na dokument v DOI kartotéce. I po změně úložiště je tedy link uvedený v tvé práci pořád aktuální. DOI odkaz vypadá třeba takto: https://doi.org/10.1097/01.ASN.0000141776.38527.BB.

Při ručním vytváření citací si najdi manuál ke stylu, který chceš použít, a řiď se pokyny, které jsou v něm pro citování uvedeny. Málokdo ale dnes spravuje zdroje ručně, využívají se k tomu online i offline správci referencí, generátory citací nebo funkcionalita vestavěná přímo v textové editoru. Ostatně většina odborných časopisů má svůj software, který článek sám formátuje podle potřeb časopisu (ty – jako autor – program pouze nakrmíš správnými daty a o formátování citací se vůbec nemusíš starat). Níže ti ukážu tři nejzákladnější nástroje, na tobě pak bude případně prozkoumat další odpovídající více tvým potřebám.

Online generátor

Pro většinu citačních stylů najdeš online generátory citací. Pro tradiční český styl ČSN ISO 690 můžeš použít třeba tento. Po vložení DOI odkazu nebo ISBN čísla ti generátor vrátí úplnou citaci. Její vložení do tvého dokumentu a správné odkazování na ni je pak na tobě. Generátor vygeneruje například: 

GOOCH, Chris. Under-Earth. San Diego, CA: Top Shelf Productions, [2020]. ISBN 978-1-60309-477-1.

Když na Word nedáš dopustit

Používáš-li k vytvoření dokumentu textový editor (Word, LibreOffice apod.), můžeš využít zabudovaného editoru citací. Do dialogových oken vyplníš požadované informace a na potřebná místa pak vkládáš odkazy a seznam referencí podle zvoleného formátu.

Image

BibTeX

Pokud patříš jako já k těm, kteří by nejraději i úřední dopis psali v LaTeXu, a potřebuješ dokument správně ocitovat, je pro tebe důležitý tento odstavec o BibTeXu. BibTeX je jeden ze zmíněných správců citací úzce propojený s LaTeXem. Jeho nejzákladnější použití ti osvětlí například toto video. V zásadě jen do nějakého dokumentu v daném formátu „nahážeš“ informace o daném zdroji, v dokumentu si pak nastavíš styl citací a software vše udělá za tebe – samozřejmě včetně automatického přečíslování nebo řazení zdrojů podle daných pravidel. 

Časté chyby při citování, příklady správných citací a další doplňující informace objevíš na tematickém webu přímo od ZČU. 

Doufám, že ti tipy pomohou ovládnout citování dokumentů ještě o něco lépe. V každém případě přeji mnoho štěstí při finišování tvé kvalifikační práce.

Pokračujte ve čtení