Studentské otazníky
Blog, Život na ZČU

Na vlnách ZČU: Historie studentského vysílání v Plzni – 1. díl

Image

Píše se rok 1990. Zatímco někteří lidé ještě pomalu zjišťují, co všechno přináší a obnáší život v demokracii, ve sklepě koleje Máchova v Plzni se rodí projekt, který se na více než dekádu stane fenoménem studentského života v Plzni. Fenoménem, který poskytne desítkám studentům příležitost zkusit si, jaké to je být ON AIR, a dalším stovkám zábavu, kterou jinde nenaladí. 3…2…1… vysíláme!

Rádio Bory (1990 – 1999)

Nějaká forma vysílání skutečně začala vznikat již na počátku devadesátých let, a to pod hlavičkou Stavovské unie studentů, která vznikla v roce 1990 a aktivní je dodnes. Ze sklepa Máchovky se vysílalo po kolejních rozvodech rozhlasu po drátě, mimo kolej jste si tedy Rádio Bory nenaladili. Vzhledem k tomu, že v té době byl internet ještě v plenkách, nepodařilo se v internetových zdrojích dohledat žádné bližší informace o způsobu fungování či programovém schématu rádia. Pro tyto informace bychom nejspíš museli vyhledat a oslovit „pamětníky”, kterým bude v dnešní době již stejně jako je našim rodičům. Na pira.cz se však dočítáme, že po počátečním „hajpu” začíná být vysílání rádia spíše neuspořádané a nepravidelné, proto se tehdejší tým rozhodl rádio předat kompetentnějším.

Rádio Bomba FM (1999 – 2016)

V roce 1999 převzali rádio nadšenci, kteří se o provoz vlastního rádia snažili již dříve. Stanice byla přejmenována na Rádio Bomba a v jejím rámci se začal utvářet stabilní tým lidí, který měl zajistit pravidelnější a atraktivní vysílání. Od roku 2000 vysílá rádio ve večerních hodinách pravidelně, nejprve v pondělí a ve středu, postupně se vysílání rozšířilo i na úterý a čtvrtek, vyjma prázdnin a zkouškového období.

Přechod na FM vysílání

Zpočátku rádio vysílalo na původní infrastruktuře rozhlasu po drátě, která již v té době byla nevyhovující a poruchová, navíc rozhlas po drátě nebyl dostupný ve všech kolejních budovách. Internet už sice existoval, ale zdaleka ne každý měl v té době podmínky pro příjem internetového rádia, a tak se nabízelo opravdové vysílání vzduchem. Na jeden z balkonů koleje Máchova byla umístěna vysílací anténa, která kromě borských kolejí dokázala pokrýt i univerzitní kampus. Vysílač a celý vysílací systém vybudovali nadšenci díky svým zkušenostem na své vlastní náklady nebo díky darům svých spolužáků (spíše než o peníze se jednalo o součástky). FM vysílání tak mohlo začít.

Image

Zázemí a financování

Stanici byl sice poskytnut svobodný a bezplatný azyl ve sklepích koleje Máchova, ten se ale začal stávat nevyhovujícím nejen kvůli zatékání ze záchodů o patro výše, ale i kvůli stárnutí technického vybavení. Díky sponzoringu Stavovské unie studentů a Katedry matematiky FAV ZČU mohl být však zakoupen nový odbavovací počítač a mixážní pult, který umožňoval ještě vyšší kvalitu vysílání.

Zlatá éra Rádia Bomba FM

Kolejní fenomén se stal nejen ze samotné stanice, ale i z jejího zázemí. To mohl navštívit každý, kdo byl zvědavý, nebo chtěl přímo vstoupit do vysílání – ano, to skutečně rádio umožňovalo. Nedaleký VŠ klub Studna pak zajišťoval přísun občerstvení a piva pro návštěvníky i moderátory rádia.

S rozšířením mobilních telefonů a internetu se objevily nové způsoby interakce s posluchači. Ti mohli nově psát SMS vzkazy přímo do studia. Kromě studentů se ozývali i obyvatelé Plzně v dosahu vysílače, dokonce i vězni z borské věznice, kteří si rádio oblíbili. Umožnění komunikace se studiem se tak ukázalo jako krok správným směrem.

Posluchačů začalo přibývat, nejvíce studentů Bombu údajně poslouchalo mezi roky 2002 a 2005. Přes zvýšený zájem se muselo rádio přizpůsobit poptávce, protože roli hudebního a zábavního média začal pomalu nahrazovat internet. Bylo třeba reflektovat hlavně studentský život v Plzni. Rádio se tak rozhodlo kontaktovat akademický senát ZČU s nabídkou poskytovat studentům informace týkající se života na ZČU. Do rádia se rovněž podařilo přivést zástupce univerzity a další zajímavé hosty z oblasti kultury nebo politiky. Např. v roce 2004 vystoupila v rádiu jako host Jana Bobošíková (i když otázkou spíše zůstává, kde Jana Bobošíková dosud nevystoupila – poznámka autora).

Image

Internet nakonec rádio využilo ve svůj prospěch, když začalo vysílat v rámci počítačové kolejní sítě (intranetu), a stalo se tak dostupným i na ostatních kolejích. Pořady začaly být nahrávány a publikovány na internetu, aby byly dostupné i posluchačům, kteří si v daný čas nemohli rádio naladit. Vznikly tak jakési prehistorické podcasty.

Ukončení FM vysílání a přechod pod křídla ZČU

Přestože se nikdy neobjevil žádný závažnější konflikt s úřady, Rádio Bomba FM nikdy nevlastnilo vysílací licenci, která je k oficiálnímu vysílání v pásmu FM nezbytná. Ačkoliv se jednalo o studentské rádio, oficiálně se ZČU nikdy nemělo nic společného. To se ale mělo změnit.

Rok 2008 byl pro rádio v mnoha ohledech přelomový. Zdravé jádro, které provozovalo vysílání od roku 1999, začalo univerzitu postupně opouštět, a bylo třeba najít mladé nadšence, kteří by provoz rádia převzali. Kromě samotného vysílání bylo rovněž třeba zajistit další finance pro opravu prostor a obnovu vybavení. Mezi nově příchozími se podle zdroje pira.cz nenašli tací, kteří by byli ochotni řešit tak komplexní úkol vlastními silami. Jan Kalianko na svém blogu ale uvádí, že hlavním problémem byly osobní neshody mezi starým vedením a jím – novým uchazečem o šéfa vysílání. Marek Vyčítal, který v rádiu působil o něco později, pak jeho slova potvrzuje.

Ať už byla situace ohledně předávání rádia jakákoliv, nakonec se v roce 2008 podařilo dosadit nového šéfa vysílání, který měl ambice anarchii v rádiu začít trochu organizovat. Rovněž se povedlo uzavřít dohodu s tehdejším kvestorem ZČU, který byl ochotný rádio zafinancovat, ovšem jedině pod podmínkou ukončení ilegálního pozemního vysílání. Demontáž vysílací antény během prázdninové rekonstrukce znamenala definitivní tečku za FM vysíláním z koleje. Akademický senát následně odhlasoval uvolnění rozpočtové rezervy 88 tisíc korun na nákup nové vysílací techniky i rekonstrukci prostor, díky které mohlo rádio přežít (podle zápisu z jednání bylo „pro” všech přítomných 27 senátorů). Od roku 2008 tak Rádio Bomba vysílá výhradně přes internet. Přes oficiální podporu ZČU je dále zachována nezávislost a vysílání zůstává výhradně v rukou studentů.

Příště…

Internetovu éru Rádia Bomba odkryje další článek. Ačkoliv půjde o relativně nedávnou historii, je paradoxní, že se z období po roce 2008 na internetu daří najít pouhé zmínky či střípky informací, ze kterých je velmi obtížné udělat si ucelený obrázek o tom, jak rádio v té době fungovalo. Naštěstí se podařilo kontaktovat pár lidí, kteří v rádiu v té době působili a podělili se o své osobní zkušenosti. V závěru dostane prostor i rádio Wéčko, současné oficiální studentské médium ZČU. Těš se!

Hlavní zdroje informací a obrázků:

Pira.cz: Příběhy pirátských rádií: 4. díl – Rádio Bomba FM

Petra Hanousková – poskytla článek Kolejní rádio včera, dnes a zítra (Dioné 2005), fotografie, plakáty a další propagační texty.

Jan Kalianko: vzpomínky na studentský život: Rádio Bomba díl 1. (seriál) – tento blogový článek popisuje situaci ohledně předávání rádia novému vedení z pohledu nového šéfa vysílání.

Marek Vyčítal – nastínil, jak vypadala změna vedení rádia v roce 2008 (podle něj byl nový šéf vysílání schopný člověk).

Pokračujte ve čtení