Vyjeď do ciziny s IO

Chceš vyjet na Erasmus nebo až do daleké Asie? Zjisti své možnosti v International Office ZČU.

International Office ZČU (IO) je centrálním pracovištěm zodpovědným za mezinárodní aktivity Západočeské univerzity v Plzni, což ve zkratce znamená, že poskytuje poradenství jednotlivým fakultám a katedrám o mezinárodních vzdělávacích projektech, zprostředkovává kontakty v rámci zahraničních spoluprací a připravuje mezinárodní dohody. IO je také kontaktním pracovištěm pro zahraniční studující, kteří sem na ZČU přijedou absolvovat semestr nebo celý akademický rok.

Studijní výjezdy

Právě IO informuje o možnostech studijních pobytů v zahraničí (stáže, jazykové kurzy, studium, vědecké a přednáškové pobyty atd.) a koordinuje mezinárodní vzdělávací projekty, jako například Erasmus+. Sleduj web IO a také web své fakulty, kde najdeš informace ke konkrétním výjezdům. Nabídku i termíny průběžně kontroluj, mnohdy musíš podat přihlášku i s ročním předstihem.

Často se nás studující ptají, kdy je správný čas vyjet. Záleží především na tvé motivaci, odvaze a přístupu tvých pedagogů. My máme z bakalářského studijního programu úspěšně odzkoušený letní studijní pobyt po ukončení prvního ročníku, výzkum pro bakalářku v LS druhého ročníku a Erasmus v ZS třetího ročníku.

Zkušenosti k nezaplacení

Nabídka studijních i profesních stáží na partnerských univerzitách zatím převyšuje poptávku, šance, že vyberou zrovna tebe, je tedy poměrně vysoká. Pracovníci IO ti navíc rádi poradí s výběrem a provedou tě celým administrativním procesem.

Neodkládej to na později!

Kontakt

e-mail: international@rek.zcu.cz
tel: +420 377 635 773
international.zcu.cz

Univerzitní 20
301 00 Plzeň
č. dveří: UI 103, UI 110, UI 112 a UI120