Orientuj se na ZČU

Pomůžeme ti vyznat se na ZČU.

Samá nová pravidla, systémy, nové prostředí a roztodivné zkratky – to je nelehká výzva pro každého prváka. Mapy budov ZČU, seznam kontaktů a taky pár tipů, jaké stránky bys měl sledovat a vědět tak, co se na kampusu a v Plzni děje, vypisujeme níže.

Orientuj se na ZČU

Hlavní kampus ZČU se nachází na Borských polích, někdo jej nazývá „kampus Bory“ nebo také „zelený trojúhelník“. Hlavní kampus poskytuje zázemí 6 fakultám, 2 vysokoškolským ústavům, vědeckým centrům, dále budově rektorátu (vedení ZČU), menzy Bory, tělocvičně, Univerzitní knihovně, CIVu, IPC, IO a dalším univerzitním pracovištím. 4 z 9 fakult ZČU sídlí v centru města: FPE na Chodském náměstí a ve Veleslavínově ulici, FF v Sedláčkově, Riegrově a Jungmannově ulici, FPR v sadech Pětatřicátníků a FZS v Tylově ulici. Budovy ZČU jsou rozeseté po celém městě a mají speciální označení skládající se vždy ze dvou písmen. Pojďme si to vysvětlit na názorném příkladu – na vybrané učebně v centru města:

SP 210 = Sedláčkova 15, místnost 210

První písmeno značí první jméno ulice, ve které se budova nachází (S jako Sedláčkova), druhé písmeno číslo popisné (P = patnáct, tedy 15) a samostatně uvedené číslo (210) značí číslo místnosti. Zde navíc samotné číslo rovnou odkazuje na patro budovy, ve které se daná místnost nachází – místnost 210 najdeš ve 2. podlaží, přičemž samotné číselné označení místnosti je vždy viditelné na dveřích dané učebny.

Složitější je to s označením budov v hlavním kampusu, kde většina budov sdílí stejnou adresu – Univerzitní, a je proto dobré si zkratky jednoduše zapamatovat. Vždycky ale můžeš využít i bezbariérovou mapu ZČU. Jsou v ní označená jak jednotlivá univerzitní pracoviště, místnosti, sídla studentských spolků, ale i bezbariérové vstupy. Níž na stránce najdeš mapku kampusu, kde jsou u jednotlivých budov uvedené zkratky, které můžeš najít ve svém rozvrhu.

Buď v obraze

Co se na Západočeské univerzitě právě stalo a co se chystá? To se dozvíš díky odboru Vnější vztahy (VV), který pravidelně přináší na webu a sociálních sítích zpravodajství z univerzitního života. Vydává také univerzitní časopis a články, plní i portál info.zcu.cz.

Navštěvuj pravidelně svůj e-mail, fakultní web, web své katedry a taky celouniverzitní facebookovou stránku @zapadoceskauniverzitaplzen. Instagramové srdíčko se vyplatí dát účtu @zcuplzen, @rokjednazcu nebo dalším univerzitním pracovištím. Pokud jsi na ZČU nováček, určitě si nenech ujít festival Rok jedna, kde se můžeš seznámit jak s fungováním univerzity, tak i se svými spolužáky.