Studentské otazníky
Blog, Tipy & triky

Čím jednou budu?

Image

Už od dětství se nás okolí ptá, čím budeme, až budeme velcí. S věkem se naše názory a představy o budoucnosti mění a odpověď není tak jednoduchá jako dříve.

Princeznou a kosmonautem se sice pořád můžeš chtít stát, je ale potřeba navíc vymyslet, jak se k takovému super jobu dostat. Nemáš-li o své budoucnosti úplně jasno, pokusím se ti skrze několik tipů pomoci najít pomyslný start, od kterého se s představou o budoucí kariéře odrazíš.

Kde začít

Začátky jsou vždy nejtěžší. Nejprve si utřiď myšlenky. Skvělým nástrojem pro takový „úklid” jsou myšlenkové mapy. Máš-li teď tedy chvilku, vezmi si papír (nebo svůj digitální sešit) a pojď se společně se mnou zamyslet nad několika otázkami a vytvoř si svou myšlenkovou mapu či osobní SWOT analýzu.

SWOT analýza se používá například v ekonomice podniku a za pomoci předem dané matice se zabývá všemi částmi jeho okolí. Zkratka SWOT vychází ze slov strenghts jako silné stránky, weaknesses jako slabé stránky, opportunities vyjadřující příležitosti a threats jako hrozby (Taušl Procházková et al., 2014). My si vytvoříme takovou osobní „SWOTku”. Své silné a slabé stránky ovlivňuješ ty, příležitosti a hrozby spíše tvoje okolí. Zeptej se sám sebe:

  • Jaké jsou mé silné stránky?
  • Jaké jsou mé slabé stránky?
  • Nachází se někde pro mě pracovní příležitosti už nyní? Například: Můžu pokračovat dále v podniku, kde jsem na brigádě?
  • Existují nějaké hrozby, které ovlivňují či ovlivní mnou vybraný obor? Například: Nahradí doktory v budoucnosti roboti?
Image

Jak jinak zjistit své silné a slabé stránky

Pokud při tvoření „SWOTky” tápeš ve svých silných a slabých stránkách, zkus se inspirovat osobnostním testem 16 Personalities. Ten popisuje šestnáct osobnostních typů dle čtyř kategorií: analytici, diplomaté, strážci a průzkumníci. Pro každý typ osobnosti ti web ukáže silné a slabé stránky, jak daný typ funguje v přátelských, partnerských a rodičovských vztazích a v neposlední řadě právě také možnou kariérní cestu a potenciální pracovní zvyky.

Výběr oboru a profese

Ať už studuješ svůj vysněný obor nebo ne, kariérní cesty vedou různými směry a nakonec je možné, že budeš chtít pracovat třeba v úplně jiném oboru. Proč si tedy nezkusit ověřit, jaký typ dle oboru jsi? Stránku Vysokeskoly.cz už možná znáš z dob výběru studijního programu, možná tě překvapí, že obsahuje i „oborový” test.

Najdeš ho v Průvodci výběrem školy. Výsledek ti ukáže konkrétní směr a doporučené podobory.

Znáš-li už doporučený obor, je čas zaměřit se na konkrétní pracovní pozice. Online kariérní poradce Emiero nabízí test, který kromě toho, že tě přiřadí k typu pracovní osobnosti, ti rovněž vyjmenuje doporučené vhodné a nevhodné práce.

Další tipy na pracovní pozice nabízí také univerzitní Portál. U detailu každého z nabízených studijních programů jsou vypsané pracovní pozice, které může absolvent zastávat. Svůj studijní program najdeš v sekci Prohlížení a jeho uplatnění se ti na stránce zobrazí po kliknutí na tlačítko Další informace o programu

Aspekty pracovní pozice

Konkrétní představu o tom, jaká povolání by tě lákala, už možná máš. Nyní si pojď projít, co k těmto povoláním potřebuješ a co naopak potenciální zaměstnavatel nabízí tobě. Na webu Národní soustavy povolání najdeš popis 2 165 povolání a jejich specializací. Po zadání názvu povolání do sekce Chci se rychle dozvědět, co znamená konkrétní povolání je možné u jednotlivých pozic projet odborný směr, potřebnou kvalifikační úroveň, doporučení k výběru studijního programu, odborné znalosti potřebné k výkonu povolání, konkrétní volná místa a další detaily povolání. Tyto informace ti mohou pomoci lépe si představit, zda se na vybranou pozici hodíš, kam směřovat své budoucí studium nebo na jakých dovednostech už nyní pracovat.

Závěrem

Pokud ti můj článek pomohl alespoň trochu se zorientovat (nebo třeba si i vybrat), čím bys jednou chtěla či chtěl být, gratuluji! Pokud se stále v této oblasti trochu ztrácíš, nezoufej, protože nevědět je taky OK! V dnešní době je spousta možností a je poměrně obtížné z nich vybrat. Navíc během studia tě čeká ještě mnoho příležitostí, které tvojí kariérní cestu navedou na ten správný směr. I v rámci různých předmětů si toho budeš moci hodně vyzkoušet. Nikdo z nás neví jistě, co ho v budoucnu čeká. V případě, že ti tahle otázka stále vrtá hlavou, nech věci ještě chvilku jen tak plynout. Tvoje pravá cesta se nakonec objeví sama.

Tip: Informační a poradenské centrum ZČU (IPC) provozuje mimo jiné kariérní poradnu, kde své myšlenky a výběr můžeš prokonzultovat. Kariérní centrum nabízí cenné informace o tom, jak napsat životopis a motivační dopis, či proč je důležité znát LinkedIn. Víc se dozvíš taky na Facebooku či Instagramu IPC.

Zdroje: Taušl Procházková, P. a kolektiv. (2014). Podniková ekonomika 1. Západočeská univerzita v Plzni.

Pokračujte ve čtení