Studentské otazníky
Blog, Tipy & triky

Toulky Českou republikou – Jeseníky

Jeseníky jsou druhým nejvyšším českým pohořím, avšak nachází se zde nejvyšší bod celé České republiky, a to na špičce obřího televizního vysílače na vrcholu Pradědu.

Příroda i podmínky jsou zde skutečně pestré a na to je třeba brát zřetel i při plánování tras. Na hlavních hřebenech se sněhová pokrývka drží v dostatečné míře klidně až do května. Kromě typické hornaté krajiny zde nalezneme i místa určená k rekreaci, těmi jsou všudypřítomné lázně kolikrát zajímavě zasazené do zdejší krajiny. Neposledním lákadlem je množství prudkých potoků a vodopádů, na které při výšlapech zcela jistě narazíme.

Ubytování

Pokud uvažujete o kempu, zřejmě nejvhodnější bude Bobrovník. Od Jeseníku je vzdálen pouhé dva kilometry a pomoct si můžete i hromadnou dopravou. Kolem Hrubého Jeseníku je roztroušeno kempů mnohem více, ale pokud jedete do hor, je nejlépe mít město Jeseník na dosah. Tvoří skutečné centrum a je dobrou základnou pro vyjíždění i do vzdálenějších končin.

Vodopády Bílé Opavy

Do Karlovy studánky dojedeme poměrně pohodlně autobusem. Nebudeme se raději příliš zdržovat a rovnou vyrazíme po jediné silnici směrem vzhůru až k rozcestníkům a tabulím, které nás odkážou na vodopády. Je lepší vyrazit brzy z rána, abychom se nemuseli později tlačit v zástupech, protože tato lokalita je velmi oblíbená. Stále stoupáme, teď již však lesní pěšinou, podél říčky, ve které se postupně objevují peřeje a kaskády. Dostaneme se k místu, kde cestou projde již jen jeden člověk a pozor – je jednosměrná, měli bychom jí procházet jen směrem vzhůru. Zde to začíná.

Image

Říčka je již doslova divoká a svahy příkré. Nad vodou se vznáší ranní pára a vzduch je mrazivý. Stoupáme po dřevěných lávkách, chodníčcích a žebřících a hluboko pod námi duní mohutné vodopády. Prkna místy chybí. Křižujeme hluboký kaňon, jehož dnem se řítí řvoucí vody Bílé Opavy. Když se trochu ohluchlí vyškrábeme vzhůru, zaplaví nás hřejivé teplo a my se již jen mírným stoupáním vydáme k chatě Barborka.

Po zaslouženém občerstvení je možno se rozhodnout – buďto pokračovat dále na Praděd, jehož špičku máme přímo nad sebou, nebo se kousek vrátit a následně po druhé straně kaňonu neméně hezkou cestou sestoupit zpět do Karlovy studánky – malého lázeňského městečka oblíbeného pro svou uzavřenost a klid. Pár dřevěných umě vyřezávaných hotelů a kaváren leží v parku uprostřed širého lesa. Pokud vám zbývá ještě nějaký čas a rádi byste se trochu osvěžili, můžete využít tamější restaurace a o pár kroků dál vyzkoušet krytý bazén s všelijakými tryskami či saunou.

Image

Praděd

Praděd je nejvyšším vrcholem Hrubého Jeseníku. Vydat se tam můžeme přes vodopády z Karlovy studánky, jak jsme již naznačili, nebo z místa zvaného Ovčárna, kam se také dostaneme autobusem. V druhém případě půjdeme kolem Petrových kamenů, což je mýticky vyzírající skála na vrcholku dokonale oblého kopce. Po nepříliš záživné nekonečné silnici vystoupáme dlouhými kruhy po svahu Pradědu na jeho vrchol. Cesta není náročná, ale dlouhá. Svahy jsou však krásné, poseté nízkými stromky a pasoucími se stády krav a koňů. Z vrcholu bohužel není o moc lepší výhled, než jaký se nám naskýtá po celou cestu, na vrchol vysílače se škrábat netřeba.

Image

Náročnější se mohou vydat rovnou po celém hlavním hřebenu, což je cesta skutečně krásná, avšak poměrně dlouhá (blížíme se ke 30 kilometrům) a je potřeba si přivstat i kvůli dopravě. Vyrážíme ze sedla zvaného Skřítek k Jelení studánce, kde se nachází pramen Podolského potoka i kamenný přístřešek proti nepohodě. Přes Ovčárnu a Praděd nás cesta dovede k chatě Švýcárna, kde se nám otevře výhled na velkou přečerpávací elektrárnu. Nadále klesáme krásnou krajinou mokřin a pasek s divokými potoky až do Červenohorského sedla, kde naše putování končí.

Image

Zlatý chlum

Přímo z centra Jeseníku vystoupáme lesoparkem po směrovkách až ke křížové cestě vedoucí na Křížový vrch. Zde stojí kaple svaté Anny, kde se jednou ročně koná poutní mše. Křížová cesta mimo jiné lemuje bývalou sáňkařskou dráhu. Na vrcholu je krásně, Jeseník máme jako na dlani, ale tím naše stoupání ještě nekončí. Zahučíme do bukového lesa a po modře značené cestě stoupáme k rozhledně na Zlatém chlumu. Cestou potkáme množství studánek, ve kterých je možné dočerpat zásoby vody.

Image

Rozhledna je kamenná a poměrně vysoká s výhledem na celé pohoří Hrubého Jeseníku i Králického Sněžníku. Po odpočinku prudce klesáme stále po modré k horské chatě, poblíž které objevíme několik skalních hradeb, na něž se za pomoci řetězů a pár žebříčků můžeme vydrápat, abychom se pro dnešek ještě naposledy pokochali okolními horami.

Image

Odtud se opět zprudka spustíme až do České vsi poblíž aquacentra, která je prakticky spojena s Jeseníkem. Vrátit se můžeme buď příjemnou procházkou podél řeky nebo ještě jednou vystoupat do svahů k lázním Jeseník.

Lazebníci, papírníci a čarodějnice

Pokud si chcete trochu odpočinout, můžete navštívit Lázně Jeseník proslavené léčitelem Priessnitzem a jeho metodami. Rozléhá se zde takzvaný Balneopark plný vodních chodníčků, bazénků a podobně.

Image

Velké Losiny jsou kousek vzdálené a nechvalně proslulé čarodějnickými procesy (nutno dodat, že to se týká celého Jesenicka a přímo v Jeseníku najdeme tematickou a velice povedenou expozici). Losiny však proslavila kniha Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice). Významné jsou tyto lázně však sirovodíkovými prameny a zejména dodnes fungující ruční papírnou, kam je možné zajít na prohlídku. Papírna se věnuje speciálním vydáním významných knih české literatury nebo také dodávce papírů pro diplomy Univerzity Karlovy či korespondenčních papírů pro významné státní zástupce.

Image

Když zrovna přijde nepěkné počasí, je možné se skrýt v jeskyni Na Pomezí asi dva kilometry vzdálené od lázní Lipová. Jeskyně se nachází takřka v sousedství strašidelně vypadající monstrózní vápenky. Prohlídková trasa je však poměrně dlouhá a plná úzkých chodbiček a rozlehlých dómů.

Pokračujte ve čtení