Studentské otazníky
Blog, Tipy & triky

Nový semestr, nové já: inspirace pro volitelné předměty, které tě budou bavit

Image

Měsíc ve znamení nekonečného čtení literatury, psaní seminárních prací a výletů do zkouškové místnosti se chýlí ke konci a krom bujarých oslav je také čas naplánovat co dál. Přelom semestrů ti dává možnost si v upřesňujícím zápisu upravit svůj studijní plán a přidat do něj volitelné předměty, které nabízejí něco víc oproti běžným vyučovacím hodinám.

Volitelné, častěji nazývané „céčkové“, předměty ti krom vzdělávání poskytnou také nové zážitky a možnost rozvinout své zájmy a dovednosti. V tomto článku najdeš doporučení na několik takových, které stojí za to si do příštího semestru zapsat.

KMT/AAO: Astronomie pro každého

Vstup do tajů vesmíru a odhal svět kolem nás. Jak už název předmětu napovídá, o astronomii se můžeš na univerzitě něco dozvědět bez ohledu na studovaný obor. Jak vypadá taková výuka astronomie pro „neastronomy“? Během semestru se v rámci seminářů dozvíš základní informace a různé zajímavosti o naší soustavě, jejích planetách, hvězdách, mlhovinách, hvězdokupách a galaxiích. Zahrnuta je také teorie pozorování oblohy, letů do vesmíru a kosmologie. Výuka není jen o učení se pojmů, učitelé se snaží studenty aktivně zapojit do hodin. V rámci předmětu je také realizována společná exkurze do Hvězdárny v Rokycanech a Plzni. Podmínkou absolvování předmětu je získání bodů za účast na seminářích a exkurzi, za což získáš dva kredity. 

KPS/PSHY: Psychohygiena

Během zkouškového období se se určitě každý přesvědčí, jak důležité je starat se o své psychické i fyzické zdraví. O tom, jak pečovat o duševní pohodu, nás učí předmět Psychohygiena. Na seminářích se seznámíš s informacemi o tom, jak by měl vypadat zdravý duševní stav, jaký vliv na něj má stres a jiné faktory a jak pečovat o vlastní duševní zdraví. Tento předmět ti pomůže k hlubšímu pochopení sebe sama, přemýšlení o svém životě a jak jej můžeš pozitivně změnit. Během výuky ti budou ukázány způsoby, jak řešit běžné problémy, udržet si duševní stabilitu a snad i dosáhnout životního štěstí. Tento předmět ti přinese dva kredity, užitečné rady, jak se vyrovnat s různými situacemi, a možná i duševní pohodu. K absolvování je nutné vypracovat sebereflexi, ve které budeš muset analyzovat svůj týdenní časový rozvrh.

KEM/OF: Osobní finance

Peníze nás provázejí celým životem, a to ať už jsou předmětem našeho studia, či ne. Proto je důležité se jim snažit porozumět a naučit se je správně používat. Osobní finance se komplexně věnují světu peněz, a to od seznámení se s fungováním různých finančních institucí (jako jsou banky, pojišťovny, zajišťovny, …) až po popis jednotlivých produktů a prostředků, se kterými se můžeš v běžném životě setkat. Hodiny nejsou založeny čistě na teorii, ale jsou doplněny o praktické příklady jako je například vyplnění žádosti o hypotéku. Ačkoliv se jedná o volitelný předmět, jeho absolvování vyžaduje trochu více práce než jen docházku na přednášku (ta naopak povinná není). Odměnou ti jsou ale čtyři kredity. K absolvování je nutná účast na krátkém zápočtovém testu a kombinovaná zkouška skládající se ze zkouškového testu a ústní části. Ačkoliv by tě nutnost složit zkoušku u volitelného předmětu mohla odradit, ve skutečnosti se jedná spíše o formu diskuse a není se čeho bát. Absolvování předmětu ti navíc přinese ještě jiný benefit než plusové kredity – jistotu, že v tématu finance už nebudeš plavat.

KCH/CHEHR: Chemie hrou

Pokud jsi z těch, které na základce chemie bavila především (nebo pouze) díky pokusům, tohle je předmět přesně pro tebe. Cílem předmětu je se zábavným způsobem pomocí zajímavých experimentů seznámit s procesy přírodních jevů a získat poznatky, které lze později využít v každodenním životě. S chemií se totiž nesetkáš jenom ve třídě nebo laboratoři, ale i při vaření, pečení, skin-care a make-up rutině, ve složení potravin, řidiči při vybírání typu pohonných hmot, ale i v mnoha dalších situacích. Výuka ti například také prozradí, že luminiscence není jen záležitostí světa avatarů z filmů Jamese Camerona. Absolvování tohoto předmětu je navíc poměrně málo časově náročné. Pro získání dvou kreditů je krom aktivní účasti na seminářích třeba vyřešit chemický rébus a vyplnit dotazník.

KPM/ABS: Amazing Business School

Amazing Business School není jen tak ledajaký předmět. Neprobíhá totiž standardně na půdě univerzity, ale za pohybu. Ptáš se, jak můžeš za pohybu absolvovat předmět? Přeci ve vlaku! Během počátečních seminářů v týmu vybrainstormuješ projekt, který budeš dál kreativně rozvíjet na cestě Plzeň-Praha-Brno-Ostrava. S projektem ti pomohou různí hosté a lektoři na jednotlivých zastávkách. Protože je předmět tak trochu jiný, je účast výběrová. Můžeš si ho zapsat, ale důležité je vyplnit přihlášku. Na každou akci Amazing Business School je přihláška nová, pro aktuální informace sleduj Facebook Centra podnikání a udržitelnosti (Cepeučko). Podmínkou absolvování je aktivní konzultace projektu, jeho odprezentování a obhájení. Předmět je za čtyři kredity, jeho forma a obsah ale překračují limity standardního zážitku z předmětu ve škole.

Přemýšlíš už nad zapsáním dalšího předmětu? Pro více informací zavítej na stránky Courseware ZČU, kde lze jednotlivé předměty vyhledat pomocí zkratky pracoviště (katedry, ústavu, …) a předmětu. Nezapomeň si také ověřit, do kdy lze upřesňující zápis provést na stránkách studijního oddělení tvé fakulty. Na závěr ti přeji úspěšný vstup „pravou nohou“ do nového semestru a spoustu absolvovaných „céček“.

Zdroj: Courseware ZČU (2023)

Pokračujte ve čtení