Studentské otazníky
Blog, Rok jedna

Konec bloudění po univerzitních chodbách

Image
Představíme ti jednotlivé fakulty, poradíme ti, jak se vyznat ve zkratkách učeben, a to vše okořeníme pár tipy, kam si zajít mezi přednáškami pro občerstvení.

Fakulty v centru města

Fakulta filozofická (FF)

Vyznat se v propojených budovách a spletitých chodbách plzeňské Fakulty filozofické je samo o sobě na Nobelovu cenu. Pokud jsi přijat na tuto fakultu, tak se ti v rozvrhu pod předměty budou objevovat pravděpodobně tyto zkratky: SP (Sedláčkova 15), SD (Sedláčkova 19), ST (Sedláčkova 31), RJ (Riegrova 11) a JJ (Jungmannova 1). Najít příslušnou učebnu se může zdát jako jednoduchý úkol vzhledem k tomu, že se vše odehrává víceméně v jedné ulici, ale není tomu tak vždy. Například vstup do budovy se zkratkou RJ byste marně hledali v ulici Riegrova, ale je třeba projít podloubí v Sedláčkově 15, kde se na konci vpravo nacházejí dveře s nápisem RJ (pravděpodobně podle toho, že okna učeben míří do „Riegrovky“). No, musíte si s tím poradit, filozofové. 🙂

Nejvhodnějším dopravním prostředkem pro studenty FF je tramvaj. Na sadech Pětatřicátníků se kříží všechny tramvajové linky (1, 2, 4), kousek je i zastávka Hlavní pošta, kde ze směru od Slovan staví linky 1 a 2. Všechny tyto spoje jsou přes všední dny velmi frekventované. Výhodou také je, že si cestu na FF můžeš zkrátit přes Fakultu právnickou. Tyto dvě fakulty totiž sdílí dvorek. 

Fakulta pedagogická (FPE)

V případě Fakulty pedagogické je třeba vědět, kde je Chodské náměstí a Veleslavínova ulice. Tzv. „Veleslavínka“ se opět nachází kousek od sadů Pětatřicátníků, čili vhodná je tramvajová doprava všech linek. V případě Chodského náměstí je třeba se omezit pouze na linku číslo 4 a vystoupit na stejnojmenné zastávce. Kromě zkratek CH (Chodské náměstí 1) a VC (Veleslavínova 42) se ti pod názvy předmětů může objevit i zkratka KL (Klatovská 51), která značí prakticky stejnou budovu jako zkratka CH, jen jiný vchod. Zpočátku není na škodu omezit se na barvičky – zkratka CH označuje žlutou polovinu budovy a zkratka KL vchod z modré části budovy.

Fakulta právnická (FPR)

Epicentrum Fakulty právnické stojí několik málo metrů od tramvajové zastávky již zmiňovaných sadů Pětatřicátníků. Hned vedle fakulty se nachází Univerzitní knihovna FPR a FF.

Fakulta zdravotnických studií (FZS)

Fakulta zdravotnických studií se nachází v Husově ulici. Záchytným bodem může být kostel Maranatha, jehož vysoká věž s hodinami se tyčí hned naproti přes silnici. Dostat se sem můžeš opravdu mnoha rozličnými způsoby, a to tramvají číslo 4 nebo trolejbusy číslo 10 – 17, případně autobusy 20, 35, 41 a 56. V případě většiny spojů je třeba si zapamatovat pouze název zastávky „U Práce“, linky 41 a 56 zastavují v zastávce Divadlo J. K.Tyla. Fakulta se pak nachází v docházkové vzdálenosti dvou minut.

Kde se dobře najíst a strávit čas mezi přednáškami

Sedláčkova i Jungmannova ulice se nachází přímo v centru města, čili veškeré obchody, bistra a kavárny, které by si chtěl využívat mezi přednáškami, se nachází v sympatické vzdálenosti. Navíc hned vedle Sedláčkovy 19 (místnosti SD) najdeš univerzitní studentský co-working a klubovnu Kulturku, kde si můžeš dát zadarmo kafe i čaj nebo si ohřát své jídlo z domova. Za rohem pak sídlí univerzitní kavárna Družba. Využít můžeš i nedalekou kavárnu CrossCafe, na sadech Pětatřicátníků také každý všední den prodává zelinář své ovoce a zeleninu.

Pro všechny zmíněné fakulty sídlící v centru města Plzně je určena menza v Kollárově ulici, která se nachází nedaleko OC Plaza. Pro studijní účely je hojně využívaná Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, kde za nízký roční poplatek můžeš využívat jak výpůjčku fyzických knih, tak jejich online katalog, který v současné době obsahuje okolo dvou milionů knih.

Univerzitní kampus

Zbylé fakulty jsou sdružené v rámci univerzitního kampusu na Borech. Ke všem fakultám se dostaneš pohodlně nedávno prodlouženou tramvajovou linkou číslo 4, jejíž přibližně každý druhý spoj zajíždí přímo do zastávek Technická a Univerzita. Zbývající spoje končí na terminálu Bory, odkud do kampusu dojdeš pohodlně pěšky. Párkrát denně tě také do zastávky Západočeská univerzita doveze autobus 24 a 30, v docházkové vzdálenosti jsou také zastávky NC Borská Pole (linka 15, 17, 18) a Goldscheiderova (linka 29). Neholduješ-li veřejné dopravě, můžeš do kampusu zajet i autem a zaparkovat na parkovištích u budovy FEL nebo FAV.

Fakulta aplikovaných věd (FAV)

Budova fakulty se nachází přímo u zastávky Technická, na niž směřuje i hlavní vchod budovy. Přístupnější boční vchod je určen jen pro zaměstnance a jako student ho můžeš využít pouze v případě, že ti někdo jiný otevře.

V přízemí „Favky“ najdeš skvělý bufet a studovnu s deskovými hrami. Před vchodem schováš do kolárny i své kolo, případně jiný obdobný dopravní prostředek. V prvním patře jsou ukryté dva konferenční sály (místnosti US207 a US217). Ve zbytku budovy pak sídlí jednotlivé katedry (místnosti UC) a výzkumné laboratoře NTIS (místnosti UN).

Fakulta ekonomická a Fakulta strojní (FEK a FST)

FEK a FST se nachází v nejstarší a největší budově kampusu. Budova ukrývá velké množství místností (UH, UD, UX, UP, UL, UV, UK, UF a UU) a vřele doporučujeme řídit se velkými navigačními panely ve vestibulu budovy. Ve vestibulu najdeš také kavárnu, využít zde můžeš i bankomaty nebo automaty s občerstvením.

V budově sídlí i vybraná univerzitní pracoviště, mj. Celoživotní a distanční vzdělávání (CŽV), Projektové centrum (PC) nebo Ústav jazykové přípravy (UJP) a jeho dvě kulturní zahraniční centra: US Point, Ruské centrum

„Strojárna“ je také tunelem propojena s budovou Univerzitní knihovny (UK), která je domovem jak samotné knihovně a studovnám, tak i dalším univerzitním pracovištím. Před FST si můžeš uložit své kolo do klece chráněné JIS kartou nebo si půjčit koloběžku.

Fakulta elektrotechnická (FEL)

Do budovy „Felky“ možná zavítáš při návštěvě největší posluchárny na univerzitě, místnosti EP130, kde se konají přednášky i pro studenty jiných fakult. Nacházejí se zde také různé laboratoře, učební místnosti EU a bufet.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDU)

Budova takzvané „Sutnarky” je graficky laděna ve stylu Ladislava Sutnara, avantgardního umělce a plzeňského rodáka. Uvnitř se určitě neztratíš; tvou cestu budou řídit četné popisky a ukazatele. Bufet nebo jiné občerstvení (automaty nepočítaje) by tam však člověk hledal marně.

Ostatní budovy kampusu

V kampusu nejsou jen samotné budovy fakult, ale také menza, tělocvična, budova rektorátu a Univerzitní knihovna, v níž se nachází kanceláře Informačního a poradenského centra (IPC), Centrum informatizace a výpočetní techniky (CIV), klubovna B-room a oddělení International Office, kde ti poradí se zahraničními studijními výjezdy.

Image

Pokud se i po přečtení tohoto článku ztratíš, pomůže ti infopanel u budovy rektorátu v kampusu nebo mapa budov z dílny katedry geomatiky.

Pokračujte ve čtení