Studentské otazníky
Blog, Rok jedna

Kdo je kdo, aneb jak správně oslovovat vyučující

U jmen vyučujících si můžeš všimnout různých titulů a většina z nich jich má několik. Jak se vyhnout faux pas?

Na střední je to snadné, tam všechny své vyučující oslovuješ stejně – paní učitelko, pane učiteli. Na některých gymplech je ještě vžité oslovení paní profesorko a pane profesore. Jak ale správně oslovovat své vyučující na vysoký? Je to jednoduché, oslovuje se zpravidla nejvyšším dosaženým titulem. Níže je přehled, kde jsou tituly seřazeny on nejnižšího k nejvyššímu.

Tituly psané před jménem

Bc. a BcA

Titul Bc. (bakalář) získávají absolventi bakalářských studijních programů a BcA. (bakalář umění) mají absolvento bakalářského studia v oblasti umění. V obou případech oslovujeme paní bakalářko, pane bakaláři.

Ing. a Ing. Arch.

Titul Ing. (inženýr) získává absolvent magisterského studia v oblasti technické vědy, technologie, ekonomie, zemědělství, lesnictví a vojenství. Titul Ing. Arch. (inženýr architekt) získá absolvent magisterského studijního programu v oblasti architektury. Oslovujeme je paní inženýrko, pane inženýre.

Mgr. a MgA.

Titul Mgr. (magistr) získá absolvent magisterského studia v jiné oblasti než Ing. a je to jeden z titulů, se kterými se můžeš setkat nejčastěji. MgA (magistr umění) absolvent magisterského studijního programu v oblasti umění. NOsitele oslovujeme paní magistro, pane magistře.

JUDr.

Titul JUDr. (doktor práv) je udělován právníkům, kteří už dosáhli titulu magistr a poté úspěšně absolvovali rigorózní zkoušku. Oslovujeme paní doktorko, pane doktore.

PhDr.

Doktor filozofie je titul, který je udělován v oblasti humanitních, společenských a pedagogických věd. Podmínkou je již získaný titul Mgr. a úspěšné složení rigorózní zkoušky. Oslovujeme paní doktorko, pane doktore.

PeadDr.

Neboli doktor pedagogiky je titul, který získávají absolventi pedagogických fakult na základě dodatečné rigorózní zkoušky. Rovněž oslovujeme paní doktorko, pane doktore.

Doc.

Docent je vědecko-pedagogická hodnost, obecným předpokladem je splnění habilitačního řízení. Je to jeden z nejvyšších titulů, se kterými se můžete setkat. Nositele toho titulu oslovujeme paní docentko, pane docente.

Prof.

Profesor je nejvyšší vědecko–pedagogická  hodnost vysokoškolského pedagoga. Obecným předpokladem je řízení ke jmenování profesorem. Pouze vyučující s tímto titulem oslovujeme paní profesorko, pane profesore.

Tituly psané za jménem

Těmito tituly se zpravidla neoslovuje. Je zde ale jedna výjimka, kterou je titul Ph. D.

Ph. D.

Již zmíněný titul Ph.D. je jedinný za jménem psaný titul, kterým oslovujeme jeho nositele. Je to doktorský titul, který lze získat vysokoškolským studiem v doktorském studijním programu. Oslovujeme paní doktorko, pane doktore.

Tituly, kterými se neslovuje:

  • MBA  – je titul magisterského stupně v oboru management.
  • LLM – titul magisterské úrovně v programu práva.
  • MS či MSc – titul magisterského stupně, který bývá udělován v oblastech přírodních věd, technických věd, v medicíně a v dalších obdobných vědách.
  • BBA – titul bakalářského stupně zahrnující kurzy podnikání.
  • DBA – vzdělávací program, který představuje nejvyšší úroveň manažerského vzdělávání.
  • CSc. – titul Kandidát věd, který se v současnosti v České republice již neuděluje.
  • DrSc. – titul Doktor věd, který se rovněž už neuděluje

Pokračujte ve čtení