Studentské projekty

Zjisti, jaké projekty na ZČU běží a jak zrealizovat a zafinancovat ten svůj!

Projekty na univerzitě má pod palcem Projektové centrum, poskytuje mimo jiné metodickou podporu řešitelům projektů a upozorňuje na grantové příležitosti. Tebe, jakožto studenta, budou ale možná spíše zajímat vnitřní grantové soutěže.

Kdo to zaplatí?

V rámci ZČU mohou studující žádat především o tyto 3 dotace:

  • GRAS (Grantová podpora aktivit studentů): podpora projektů zabývajících se vzdělávacími, kulturními, sociálními či sportovními aktivitami studujících nebo mezinárodními mobilitami.
  • Studentské vědecké konference: podpora konferencí, na kterých studující prezentují výsledky svého výzkumu.
  • Motivační systém ZČU, zejména část zvaná TALENT, která podporuje studující magisterských a doktorských studijních programů ve výzkumné činnosti.

Další informace k projektům a grantům ti jistě rádi sdělí i přímo na tvé katedře či fakultě.

Tápeš, jak posunout svůj projekt od nápadu k realizaci? Hodila by se ti odborná konzultace? Nech si poradit v podnikatelském inovačním klubu BoostUp, kde ti rádi zajistí jak mentoring, tak i vhodné kontakty. V IoT Labu ZČU ti zase poradí při řešení studentské práce, kde potřebuješ použít IoT technologie.

Kontakt

Ing. Martina Landrgottová, MBA
e-mail: mland@rek.zcu.cz
tel. 377 631 089


Projektové centum
Univerzitní 22
301 00 Plzeň