Studentské otazníky
Blog, Život na ZČU

Studentské spolky humanitní

Image

Přestávka

Tak si tak říkám, že asi začneme zvolna. Neformální studentský spolek fungující především pod Fakultou pedagogickou ZČU (proto asi i ten název). Prý to ale není tak jednoznačné – přestávka by to měla být i od tvého uspěchaného života. A již jen na tobě, jak ji strávíš. Tato komunita lidí tvořená nejen studenty, ale i pedagogy a vedením fakulty, má totiž spoustu aktivit. Jednou z největších akcí je zřejmě AMOS (adaptační, motivační a seznamovací kurz). Ale nejen zábavu zde můžeš najít, snaha je i pomoci ti v budování tvé budoucí pedagogické kariéry. Jak? Opět různými akcemi pořádanými pro školy i veřejnost, možností užitečných praxí a podobně. je zřejmé, že pokud jsi studentem pedagogické fakulty, motivaci k členství hledat dlouho rozhodně nebudeš.

„Přestávka ti nemá brát tvůj volný čas, ale naopak ho vytvářet. Neklademe na tebe žádné požadavky, jen bychom rádi, abys svůj čas strávil užitečně, a to v tom smyslu, který ty považuješ za nejlepší. Naši studenti jsou však ochotní pomáhat při mnohých událostech, a proto jsme již po krátké době působení studnicí dobrovolníků. Například v souvislosti se současnou situací na Ukrajině jsme vytvořili databázi dobrovolníků, ze které čerpá jak univerzita, tak složky Plzeňského kraje.“

Image

ARABFEST

Jak nám již název napovídá, hlavním cílem nebo spíše nejdůležitější akcí tohoto spolku je pořádání Festivalu arabské kultury. Začínal na katedře blízkovýchodních studií, ale v dnešní době se rozrostl ve velkou akci podporovanou celou univerzitou i městem Plzeň. A nejen to – festival se kromě Plzně uskutečnil několikrát i v Praze a Olomouci, což je skutečně obdivuhodný počin. Dokonce je to zcela největší akce svého druhu v České republice. 

Tím cílem, když už jsem s ním začal, je spíše rozšířit povědomí o arabské kultuře, a to formou přednášek, výstav, ale i divadelních představení, filmů či koncertů a zajímavých diskusí s odborníky. A to nejlákavější? Ochutnávky. Na nic si nehrajme, na ty užije každého – a výběr je vskutku pestrý.

Festival však není jedinou záležitostí, které se tito studenti a absolventi Fakulty filozofické ZČU věnují. Za cíl si kladou i zapojit arabské rodáky do příprav a samotného programu festivalu, aby bylo obohacení vzájemné a mělo přesah. Tuto snahu promítli mimo jiné do projektu Arabové mezi námi, kdy studenti středních škol zpovídali vybrané arabské osobnosti. 

Image

ELSA

The European Law Students Association je nezávislá, nepolitická a nezisková organizace studentů práv a mladých právníků. Zdá se ti, že je tam těch ne příliš? Není to tak. Pokud mají být právníci co k čemu, musí všechna tato ne splňovat. A vzhledem k tomu, že jsou největší organizací studentů práv na světě, platí to hned dvojnásob. Přidat se můžeš kdykoliv a stát se součástí přesně nastavené hierarchie, ve které dle svých znalostí a schopností porosteš. Můžeš se účastnit množství debat a protrénovat si praktické dovednosti v oblasti právnické komunikace. ELSA ti slibuje kromě zkušeností i množství (nejen zdejších, ale i zahraničních) kontaktů a průpravu světem práva pro budoucí kariéru.

Kromě klasického seznamovacího kurzu pro prváky, který pořádá většina fakult (často právě skrze své spolky), je velkým a důležitým počinem STEP – Student Trainee Exchange Programme – v jehož rámci lze vyjet na výměnné stáže do zahraničí, a to překvapivě již od roku 1984. Dále jsou to již zmiňované pracovní příležitosti a nabídky například na akci Job Fair, kde se studenti mají šanci setkat se zástupci největších či nejvýraznějších českých i světových advokátních kanceláří. Setkání jsou však konána i s představiteli jiných důležitých organizací typu Evropské unie a podobně.

Image

ASCPSSU

Co že to je za složitou zkratku? Přiznám se, že si nejsem tak úplně jistý a našel jsem více vysvětlení. Pokusím se shrnout vše, co je důležité – je to Akademický spolek zabývající se politickými vědami, a to v rámci Česko-slovenské unie studentů. Trochu se nám to začíná vyjasňovat v roce 2012, kdy se ze spolku vyklubalo občanské sdružení s názvem Akademický spolek studentů politických věd v Plzni. Že to do té zkratky úplně nesedí? Nesedí, já vím, ale historie někdy své původní záměry pohřbívá pod hlubokou vrstvu tehdejších úmyslů a často je dobré jí nějaká ta tajemství ponechat.

Sami vám o sobě řeknou: „Nejsme striktní spolek kravaťáků, spíše taková plzeňská hospoda (narážka na pražskou kavárnu). Účelem organizace je pořádání debat, konferencí a besed s významnými osobnostmi a politiky na témata z oblasti politologie, mezinárodních vztahů a příbuzných oborů.“

Kromě konferencí a debat se zajímavými osobnostmi jsou pořádány i takzvané minidebaty, což je podle mého velmi užitečná záležitost. Jedná se o krátké zhruba hodinové povídání, vyměňování názorů a tak dále s vyučujícími a doktorandy na nějaké aktuální téma. 

Image

Pokračujte ve čtení