Psychologická poradna pro zaměstnance ZČU

Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, jež nám vzaly dech. Nikdo nežije, jak chce, ale jak to umí.

Především bychom měli umět mít radost, protože pravá radost je tím nejdůležitějším v životě. Kdo sám nepociťuje radost ze života, nemůže ji rozdávat ani jiným.

Jaké jsou nejčastější otázky kolem psychologického poradenství?

Přestože poradci při své práci používají různé terapeutické postupy a techniky, psychologické služby na ZČU jsou směřovány k poskytování poradenství a nelze očekávat dlouhodobé terapeutické intervence. Rozdíl mezi psychologickým poradenstvím a psychoterapií viz výše.

Jak se objednat?

Přihlašovat se můžete prostřednictvím SMS na tel. 735 715 968 ve formě:

Příjmení zvoleného poradce a čas, kdy vás může následující den kontaktovat, abyste se domluvili na termínu konzultace (např. Komzáková pondělí 12:30 – 14:30).

Témata budeme postupně rozšiřovat.