Psychologická poradna pro zaměstnance ZČU

Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, jež nám vzaly dech. Nikdo nežije, jak chce, ale jak to umí.

Především bychom měli umět mít radost, protože pravá radost je tím nejdůležitějším v životě. Kdo sám nepociťuje radost ze života, nemůže ji rozdávat ani jiným.

Jaké jsou nejčastější otázky kolem psychologického poradenství?

Odpoledne s katedrou psychologie

Nabízíme vám soubor seminářů a praktických výcviků zaměřených do oblasti psychického vyladění a psychohygieny. Aktivity budou probíhat níže uvedené úterky a čtvrtky vždy od 13:30 do 15:00 v místnosti  č. 137 v Univerzitní knihovně na Borech.

Pro účast je nutná registrace. Aktuálně je možné se přihlásit na tyto termíny:

8. 6. Kvalitní mezilidské vztahy: bazální zdroj životní spokojenosti – seminářPhDr. Václav Holeček, Ph.D.
13. 6.Relaxační technikyRelaxace vede doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.
20. 6.Relaxační technikyRelaxace vede PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

V září otevřeme příhlášky na semináře a relaxační techniky, které budou probíhat v průběhu zimního semestru 2023/2024.

Seznamte se s poradci

Přestože poradci při své práci používají různé terapeutické postupy a techniky, psychologické služby na ZČU jsou směřovány k poskytování poradenství a nelze očekávat dlouhodobé terapeutické intervence. Rozdíl mezi psychologickým poradenstvím a psychoterapií viz výše.

Jak se objednat?

Přihlašovat se můžete prostřednictvím SMS na tel. 735 715 968 ve formě:

Příjmení zvoleného poradce a čas, kdy vás může následující den kontaktovat, abyste se domluvili na termínu konzultace (např. Miňhová pondělí 12:30 – 14:30).

Témata budeme postupně rozšiřovat.