Psychologická poradna pro zaměstnance ZČU

Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, jež nám vzaly dech. Nikdo nežije, jak chce, ale jak to umí.

Především bychom měli umět mít radost, protože pravá radost je tím nejdůležitějším v životě. Kdo sám nepociťuje radost ze života, nemůže ji rozdávat ani jiným.

Jaké jsou nejčastější otázky kolem psychologického poradenství?

Odpoledne s katedrou psychologie

Nabízíme vám soubor seminářů a praktických výcviků zaměřených do oblasti psychického vyladění a psychohygieny. Aktivity budou probíhat níže uvedené úterky a čtvrtky vždy od 13:30 do 15:00 v místnosti  č. 137 v Univerzitní knihovně na Borech.

Pro účast je nutná registrace. Aktuálně je možné se přihlásit na tyto termíny:

12. 9.Relaxační technikyPhDr. Martina Komzáková, Ph.D.
21. 9.Na emoce s rozumem: nové přístupy a pohledy – seminářMgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.
26. 9.Relaxační technikyMgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
24. 10.Spokojenost jako dobrý životní program: síla, naděje, vděčnosti a odpuštění – seminářMgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
14. 11.Relaxační technikyPhDr. Martina Komzáková, Ph.D.
23. 11.Relaxační technikydoc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.
30. 11.Umění jednat s obtížně zvládnutelnými jedinci – seminářdoc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.
5. 12.Teorie ponorky: jedna z metod, jak se stresem pracovat a jak mu předcházet – seminářPhDr. Martina Komzáková, Ph.D.
14. 12. Relaxační technikyPhDr. Václav Holeček, Ph.D.
19. 12. Relaxační technikyMgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.

Seznamte se s poradci

Přestože poradci při své práci používají různé terapeutické postupy a techniky, psychologické služby na ZČU jsou směřovány k poskytování poradenství a nelze očekávat dlouhodobé terapeutické intervence. Rozdíl mezi psychologickým poradenstvím a psychoterapií viz výše.

Jak se objednat?

Přihlašovat se můžete prostřednictvím SMS na tel. 735 715 968 ve formě:

Příjmení zvoleného poradce a čas, kdy vás může následující den kontaktovat, abyste se domluvili na termínu konzultace (např. Miňhová pondělí 12:30 – 14:30).

Témata budeme postupně rozšiřovat.