Psychologická poradna

Pracovníci psychologické poradny jsou tu pro tebe!

Poradna se věnuje zejména:

  • partnerským a rodinným vztahovým problémům,
  • řešení studijních obtíží,
  • pomoci při ztrátě blízké osoby.

Všechny tyto oblasti mohou ovlivnit psychiku studenta, a tím i jeho studijní výkony. Díky více než desetileté tradici psychologických služeb na ZČU je možné zprostředkovat další odbornou péči, např. psychiatrickou nebo jinou lékařskou péči. Klienti se mohou také poradit o svém kariérním růstu či o způsobech, jak přispět k lepšímu zvládání náročných situací souvisejících se studiem na VŠ.

Návštěvu psychologické poradny je nutné domluvit předem prostřednictvím rezervačního systému.

informace ve znakovém jazyce

Kontakty

e-mail: psychologickaporadna@service.zcu.cz

Obsah stránky byl doplněn v rámci ESF II projektu Západočeské univerzity v Plzni
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239

Image