Poradna pro zahraniční studenty

Poradna je určena studentům, jejichž rodným jazykem není čeština, absolvovali střední školu mimo ČR a jsou zapsáni do českých studijních programů. Nejedná se o studenty účastnící se krátkodobých studijních pobytů, ačkoli některé aktivity poradny cílí i na tuto skupinu studentů. Hlavním cílem poradny je pomoci studentům s úspěšným průběhem studia a se začleněním do univerzitní, potažmo plzeňské, komunity.

Studenti se na nás mohou obrátit:

  • když mají problém s orientací na univerzitě,
  • potřebují pomoci při jednání na studijním oddělení či úřadu,
  • mají problém adaptovat se na odlišné životní tempo či kulturu,
  • chtějí-li si zlepšit svoji češtinu,
  • zajímají je kulturní a turistické tipy, ale i užitečné studijní rady,
  • být součástí komunity zahraničních studentů ZČU (FB skupina).[1] 

Tmelící akce

Poradna nabízí studentům individuální konzultace v Kulturce ZČU (po předchozí domluvě) a pravidelná měsíční setkávání. Při těchto setkáních se praktická studijní témata, např. systém kreditů, orientace v Portálu či stipendia, řeší ve velmi neformálním duchu a obvykle je na programu i ochutnávka vybrané světové kuchyně. Pracovníci poradny studenty také rádi provedou městem a doporučí jim tématické kulturní události i podniky, které stojí za pozornost. V poradně se domluvíš česky, anglicky a arabsky.

Kontakt

Mgr. Michaela Vaňková
e-mail: vankovam@rek.zcu.cz
tel. +420 377 631 356