Právní poradna pokus

Právní poradenství pro studenty a zaměstnance ZČU

Právní poradenství zajišťuje především poskytnutí informací o právní legislativě, která souvisí s daným problémem a popřípadě u které instituce, orgánu, můžeš uplatnit právní nárok či splnit nějakou povinnost, aby nedošlo k případným sankcím.

Okruhy problémů, se kterými se můžeš na poradnu obrátit:

  • podpora při řešení právních otázek zejména v oblasti práva občanského, rodinného a pracovního,
  • výklad právních předpisů,
  • pracovně-právní problematika.

Doporučení právní poradny

Prostuduj si právní předpisy, které se týkají studia na ZČU. Neznalost neomlouvá!

Kontakt

e-mail: pravniporadna@service.zcu.cz


Univerzitní 20
301 00 Plzeň
č. dveří UI 213