Paretovo pravidlo

Vilfredo Pareto, italský ekonom (1990) zjistil, že zhruba osmdesát procent bohatství zemí kontroluje přibližně dvacet procent lidí. Princip poměru 80:20 se později rozšířil na všechny aspekty obchodu, především na prvky řízení (20% pracovníků ve velké organizaci udělá 80% práce, 20% informačních zdrojů obsahuje 80% informací, 20% klientů z celkového počtu patří ke klíčovým a přinášejí 80% obratu, 20% našeho času využíváme tak, že nám přináší 80% výsledků). O přesnosti tohoto poměru by se jistě dalo diskutovat, ale faktem zůstává, že kdybychom své úsilí nezaměřovali na množství bezvýznamných akcí, ale jen na důležité, jistě bychom dosáhli mnohem významnějších výsledků. Ukazuje na to, že bychom měli dělat správné věci. Správně bychom měli naplánovat alespoň 20% svého času pro důležité věci.

Image