ZČU logo

STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

Vítejte na stránkách Informačního portálu, kde získáte potřebné informace o Západočeské univerzitě v Plzni.

Facebook ZČU E-mailová adresa www ZČU

MENU - Studijní informace

OBECNĚ

V této sekci je pro Vás připravený průvodce studiem, kde získáte přehled o základních informacích týkajících se výběru studia, přijímacího řízení, harmonogramu akademického roku, zápisů, imatrikulace či práce s webovým portálem ZČU. K nahlédnutí je Vám k dispozici i studijní a zkušební řád, kde je celá řada sdělení, které byste opět mohli využít při řešení celé řady situací v průběhu Vašeho studia.

Informace na stránce aktuální k 4. 1. 2016