ZČU logo

STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

Vítejte na stránkách Informačního portálu, kde získáte potřebné informace o Západočeské univerzitě v Plzni.

Facebook ZČU E-mailová adresa www ZČU

MENU - Struktura ZČU

OBECNĚ

Západočeská univerzita v Plzni má v současnosti přibližně 12 tisíc studentů, devět fakult s téměř 60 katedrami a dva vysokoškolské ústavy. Instituce takového rozsahu žádá propracovaný koncept vedení a organizace vůbec. V této sekci naleznete informace a organizační přehled struktury vedení ZČU a přiblížíme Vám i náplň práce zástupců jednotlivých úseků. Součástí je i kapitola týkající se akademických titulů a pravidel jejich užívání v praxi.

 

Informace na stránce aktuální k 15. 6. 2017