ZČU logo

STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

Vítejte na stránkách Informačního portálu, kde získáte potřebné informace o Západočeské univerzitě v Plzni.

Facebook ZČU E-mailová adresa www ZČU

MENU - Knihovny

UNIVERZITNÍ KNIHOVNY ZČU

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: www.knihovna.zcu.cz

ODKAZ: facebook

 

Každý se při svém studiu alespoň jednou setkal s potřebou navštívit knihovnu a vyhledat potřebné informace v publikacích. Pomůžeme Vám získat základní představu o pobočkách univerzitní knihovny a jejich provozu.

POBOČKY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY ZČU

Univerzitní knihovna disponuje čtyřmi pobočkami v Plzni a jednou pobočkou v Chebu. Každá z těchto poboček je specializovaná pro danou fakultu.

KNIHOVNA BORY

Knihovna Bory sídlí v univerzitním kampusu na Borech. Poskytuje služby zejména fakultám a útvarům v tomto areálu. Zázemí v ní najdou studenti, pedagogové a vědci z Fakulty aplikovaných věd, Fakulty ekonomické, Fakulty elektrotechnické, Fakulty strojní a Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara. Podle zaměření výše uvedených součástí univerzity je profilován i knihovní fond Knihovny Bory, který zahrnuje především informační zdroje technického, ekonomického, humanitního a společenského zaměření a zdroje z oblasti umění.

 

ODKAZ NA WEB: http://www.knihovna.zcu.cz/knihovny-studovny/knihovna-bory.html

 

ADRESA: Univerzitní 18, 301 00 Plzeň (UB 211)

KONTAKT: +420 377 637 755

E-MAIL: pujcbor@uk.zcu.cz

 

PROVOZNÍ DOBA:  po-čt 8.00-20.00 h / pá 8.00-15.00 h

FILOZOFICKÁ A PRÁVNICKÁ KNIHOVNA

Filozofická a právnická knihovna buduje knihovní fond s ohledem na studijní obory obou uvedených fakult.

 

 ODKAZ NA WEB: http://www.knihovna.zcu.cz/knihovny-studovny/Filozoficka-a-pravnicka-knihovna.html

 

ADRESA: Sady Pětatřicátníků 16, 301 00 Plzeň (PS 312)

KONTAKT: +420 377 637 744

E-MAIL: pujcpra@uk.zcu.cz

 

PROVOZNÍ DOBA: po-čt 8.00-20.00 h / pá 8.00-15.00 h

KNIHOVNA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Zaměření knižního fondu odpovídá oborům, které se vyučují na Fakultě zdravotnických studií. Je zde k dispozici odborná literatura k oborům Ergoterapie, Fyzioterapie, Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Ochrana veřejného zdraví, Radiologický asistent, Zdravotnický záchranář, Ortotik - protetik a Zdravotnický laborant.

 

ODKAZ NA WEB: http://www.knihovna.zcu.cz/knihovny-studovny/Knihovna-zdravotnickych-studii.html

 

ADRESA: Sedláčkova 31, 301 00 Plzeň (ST 405)

KONTAKT: +420 377 637 788

E-MAIL: pujckzs@uk.zcu.cz

 

PROVOZNÍ DOBA: po-čt 8.00-18.00 h / pá 8.00-15.00 h

PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA

Pedagogická knihovna je co do velikosti fondu největší knihovnou ZČU. Podstatnou část knih tvoří pedagogika a psychologie, ale najdeme zde i literaturu ze společenských i přírodovědných oborů - fond kopíruje svým složením obory vyučované na fakultě. Velkou část tvoří učebnice, zejména pro základní školy a gymnázia.

 

ODKAZ NA WEB: http://www.knihovna.zcu.cz/knihovny-studovny/Pedagogicka-knihovna.html

 

ADRESA: Klatovská 51, 301 00 Plzeň (KL 118)

KONTAKT: +420 377 637 733

E-MAIL: pujcped@uk.zcu.cz

 

PROVOZNÍ DOBA: po-čt 8.00-20.00 h / pá 8.00-15.00 h

EKONOMICKÁ KNIHOVNA V CHEBU

Ekonomická knihovna v Chebu slouží pouze polovině Ekonomické fakulty ZČU, druhé polovině poskytuje služby Knihovna Bory. Tématické zaměření fondu knihovny především kopíruje obory vyučované na fakultě: ekonomie, marketing, management, účetnictví, obchod a služby, podnikové hospodářství, jazyky a další.

 

ODKAZ NA WEB: http://www.knihovna.zcu.cz/knihovny-studovny/Ekonomicka-knihovna.html

 

ADRESA: Hradební 22, 350 11 Cheb

KONTAKT: +420 377 637 766

E-MAIL: pujceko@uk.zcu.cz

 

PROVOZNÍ DOBA: po-čt 8.00-18.00 h / pá 8.00-12.00 h

Mapa knihoven na ZCU

Informace na stránce aktuální k 15. 6. 2017
Tagy: studium kontakty otevírací doba uchazeč student absolvent