Studentské otazníky
Poradna

Redukce stresu na pracovišti

Image

Prevence a zamezování působení stresu na pracovišti je velmi důležitou, byť bohužel značně podceňovanou, součástí pracovní role každého manažera. Ti osvícení si uvědomují souvislost nadměrného stresu s fluktuací, zvýšenou nemocností, nižším výkonem a produktivitou, nespokojeností zaměstnanců, počtem stížností, zdravotní újmou zaměstnanců, negativním přenosem na kolegy (komunikace, potřeba pracovat za kolegu) a dalšími jevy, které vedou k ekonomickým ztrátám.

Typ pracovního stresoruZdroje
Sociálnínedostatek komunikace a konzultací,
upevňování pocitů viny v případě neúspěchu,
očekávání, že zaměstnanci budou pravidelně pracovat nepřiměřeně dlouho a brát si práci domů,
Vztahy na pracovištišpatné mezilidské vztahy k ostatním,
týrání, sexuální obtěžování, mobibng,
Pracovní rolezmatek a nejasnost, jakou roli mám zastávat,
Povaha prácevysoké pracovní tempo,
málo či mnoho tréninku pro výkon zaměstnání,
nudná až monotónní práce,
nezdravé pracovní prostředí,
Změnanejistota a obavy o práci,
Kontrolanedostatek kontroly nad pracovními aktivitami.

Jak může manažer pracovním stresorům předcházet?

 • Poskytovat podřízeným možnost komunikace o námětech na lepší organizaci práce.
 • Poskytnout trénink na řešení mezilidských vztahů.
 • Předem dohodnout postup vyřizování stížností.
 • Ujistit se, že každý chápe své cíle a povinnosti ve vztahu k cílům organizace.
 • Určit prioritní úkoly.
 • Ověřit si kompetence zaměstnanců k výkonu činnosti.
 • Kontrolovat rizika pracoviště (hluk apod.).
 • Zabezpečit kvalitní komunikaci.
 • Poskytovat efektivní podporu.
 • Umožnit pracovníkovi kontrolovat si práci sám a sám si plánovat.
 • Rozhodovat o tom, jak bude práce dokončena a jak bude řešen problém.

Pokračujte ve čtení