Eisenhowerův princip

Generál Dwight David Eisenhower, americký voják a politik, který od roku 1953 do roku 1961 byl také prezidentem USA. Eisenhower vynalezl princip, který rozděloval úkoly podle důležitosti a naléhavosti do čtyř skupin.

Image

Priorita I – DŮLEŽITÉ a NALÉHAVÉ

Věci, které je potřeba vyřídit co nejdříve (pokud možno ještě dnes) – krize, termíny, problémy.

Priorita II – DŮLEŽITÉ a NENALÉHAVÉ

Věci, které sice nemusejí být vykonány dnes, ale jsou důležité pro dosažení cílů, tyto úkoly bývají často odsunovány – denně pracovat alespoň na jednom úkolu s prioritou II – příprava, prevence, plánování, budování vztahů, vyjasňování hodnot.

Priorita III – NEDŮLEŽITÉ a NALÉHAVÉ

Tyto úkoly jsou sice nutné, ale nejsou důležité pro dosažení cílů, proto je nejlépe delegovat je nebo odmítnout. Pokud je člověk splnit musí, neměl by jim věnovat příliš mnoho času – vyrušování, nepředpokládané situace (nemocný syn, rozbité sousedovo okno).

Priorita IV – NEDŮLEŽITÉ a NENALÉHAVÉ

Těmto věcem nemá příliš smysl se věnovat, i přesto, že mohou být zábavnější než úkoly s vyšší prioritou, nevedou však k cílům – malichernost, bezvýznamnost, telefonáty, únikové činnosti.